Kom til ordinær generalforsamling i Fanafdelingen i Brøndbyernes IF

Tid og sted:

Fanzonen bag Sydsiden

Brøndby Stadion 30

2605 Brøndby

Søndag den 1. marts 2020 klokken 11:30

Indskrivning mellem 11-11:20 (kom gerne så tidligt som muligt – sidste år tog denne del lang tid!)


Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.

Vi vil gerne opfordre alle interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen!

Deadlines

Indkomne forslag: 16. februar

Send det til kontakt@bif-fan.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning vedr. Fanafdelingens stilling og virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Behandling af forslag, som bestyrelsen eller medlemmerne måtte ønske forelagt generalforsamlingen

5. Valg af fanrepræsentant

6. Valg af bestyrelse

7. Eventuelt

Angående vedtægtsændringer og fuldmagt:

Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og stiller forslag om adskillige opdateringer til dem. Disse forslag vil blive gennemgået i en artikel på www.bif-fan.dk i ugen op til generalforsamlingen. Ved sidste års generalforsamling var det et stort ønske for mange at kunne stemme ved fuldmagt. Derfor lyder et af forslagene på, at det fremover bliver muligt for ét medlem at medbringe én generalfuldmagt. Det kommer til at foregå ved elektronisk registrering i et system, som også præsenteres i forbindelse med vedtægtsændringerne. Bemærk, at vedtægtsændringer gælder fra det øjeblik, de er vedtaget. Det er dermed kun under forudsætning af, at ændringerne vedtages, at det vil være muligt at stemme gennem fuldmagt.  

Blå-gule hilsner

Bestyrelsen i Fanafdelingen

Skrevet af

Spred ordet