Bestyrelsen i fanafdelingen

Bestyrelsen består i følge vedtægterne af Formand, Næstformand, Kasserer og op til syv menige bestyrelsesmedlemmer.

Lars B. Petersen

Formand

Peter Nielsen

Næstformand

Aske Stentoft

Kasserer

Michael Haddar

Bestyrelsesmedlem

Magnus Gøtsche

Bestyrelsesmedlem

Nicklas Lagerstorf

Bestyrelsesmedlem

Juri Rao

Bestyrelsesmedlem

Louise Sahlberg

Bestyrelsesmedlem

Jonathan Holtegaard

Bestyrelsesmedlem

Nicolai Bryde

Bestyrelsesmedlem