Bestyrelsen i fanafdelingen

Bestyrelsen består i følge vedtægterne af Formand, Næstformand, Kasserer og op til syv menige bestyrelsesmedlemmer.

Lars B. Petersen

Formand

Peter Nielsen

Næstformand

Aske Stentoft

Kasserer

Michael Haddar

Bestyrelsesmedlem

Magnus Gøtsche

Bestyrelsesmedlem

Nicklas Lagerstorf

Bestyrelsesmedlem

Ike Topp-Danielsen

Bestyrelsesmedlem

Sara Schou Holm

Bestyrelsesmedlem

Carsten Sloth

Bestyrelsesmedlem

Nicolai Bryde

Bestyrelsesmedlem