Om fanafdelingen

Fanafdelingen er opstået som en sammenslutning af en række toneangivende fangrupper/-klubber i Brøndby med det formål at facilitere og sikre en demokratisk valgproces af en bestyrelsesplads i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.

Bestyrelsespladsen, skal bruges til at levere input fra fans om, hvordan vi synes, vores fodboldklub skal drives samt være med til at sikre, at klubben lever op til sine egne værdier.

Vi vil bidrage til at skabe et billede af, at Brøndbyfans ikke kun tænker på fodbold, øl og stemning, men også rummer andre mennesker, som ikke nødvendigvis allerede har en tilknytning til vores klub.

Som medlem af Fanafdelingen, er du med til at skabe det fundament, der gør det muligt for bestyrelse og de frivillige at gøre en forskel for Brøndby IF og på Vestegnen.

Som medlem har du mulighed for at blive aktiv og bidrage yderligere til foreningens arbejde.

Det koster 100,- kr pr. år at være medlem.

Fanafdelingens formål

Moderklubben

At støtte op om amatørafdelingens arbejde gennem afholdelse af arrangementer, økonomisk støtte og rekruttering af frivillige.

Indflydelse

At sikre fanafdelingens medlemmer indflydelse på beslutningerne i aktieselskabet Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Dette gøres blandt andet ved at facilitere en demokratisk valgproces af en repræsentant til selskabets bestyrelse.

Oplysning

At arbejde for at samle hele fællesskabet omkring klubben således flest muligt inddrages i en debat om klubbens fremtid og drift.

Vestegnen

At styrke den lokale forankring af Brøndbyernes IF på Vestegnen herunder styrke klubbens position som social aktør gennem socialøkonomisk arbejde.