Generalforsamling 2021.

Fanafdelingen i Brøndbyernes IF indkalder hermed til årlig generalforsamling.

Det foregår onsdag d. 7/4-2021 kl 19:00. 

Grundet COVID-19, ser vi i bestyrelsen desværre ingen anden udvej end at tage en række forholdsregler for at kunne afvikle generalforsamlingen på bedst mulige måde.

Generalforsamlingen vil derfor foregå via online webinar – informationer sendes til alle tilmeldte deltagere ca. 48 timer før.

Det betyder:

 • Online tilmelding via medlemssiden – senest 3 dage før.  (Se nederst i email).
 • Opstilling til bestyrelse – senest 7 dage før – send mail til kontakt@bif-fan.dk
 • Forslag til vedtægtsændringer – senest 7 dage før – send mail kontakt@bif-fan.dk
 • Afstemningsvejledning vil blive fremsendt 24 timer før digitalt. 

Agendaen til generalforsamlingen er jvf vedtægter som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning  
 3. Forelæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag 
 5. Eventuelt dispensation til kandidat til fanrepræsentant, jf. 10, stk. 12. 
 6. Valg af fanrepræsentant
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af op til syv menige bestyrelsesmedlemmer
 11. Eventuelt.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke er modtaget modkandidater til nuværende fanrepræsentant Sune Blom, og bestyrelsen har derfor indstillet ham til Brøndbyernes IF A/S som fanrepræsentant.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Formand, Lasse Bauer – Genopstiller IKKE.
Næstformand Claus Bjørn Billehøj, Opstiller til formandsposten.
Kasserer Lasse Hjorth, Genopstiller.
Peter Nielsen, Opstiller til næstformandsposten.
Magnus Gøtsche, Genopstiller.
Michael Haddar, Genopstiller.
Troels Ørum Andersen, Genopstiller IKKE.
Henrik Worsøe, Genopstiller IKKE.
Joakim, Genopstiller IKKE.
Mark Jensen, Genopstiller IKKE.

Det betyder at der skal vælges op til 5 nye bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsen har på forhånd modtaget tilsagn omkring opstilling fra følgende:
Anders Rønnow
Aske Stentoft
Lasse Gregersen
Lars Petersen
Michael Rasmussen

Note:
Efter indkaldelse og inden deadline, har bestyrelsen modtaget yderligere to kandidater:
Nicklas Erik Lagerstorf
Selina Wolfram


Ønsker du at stille op til bestyrelsen, send en mail til kontakt@bif-fan-dk.

Forslag til vedtægter:

Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændring:

§2 – Formål
Stk. 2. Fanafdelingen arbejder for at sikre medlemmerne mest mulig indflydelse på den professionelle fodbold organiseret i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og faciliterer en demokratisk valgprocess af en fanrepræsentant til bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Ændres til:

§2 – Formål
Stk. 2. Fanafdelingen arbejder for at sikre medlemmerne mest mulig indflydelse på den professionelle fodbold organiseret i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og faciliterer en demokratisk valgprocess af en fanrepræsentant til bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Fanafdelingen har bemyndigelse til at besidde, købe, og sælge aktier i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.


Tilmeldings oplysninger:
Link: https://medlem.bif-fan.dk/memberportal/subscribe/identify/61880

Skrevet af

Spred ordet