Referat generalforsamling 7/4-2021.

  • Velkomst v/Formand Lasse Bauer
  • Valg af dirigent og referent

Lasse Hjorth valgt som dirigent og Lasse Bauer som referent.

  • Bestyrelsens beretning v/Formand Lasse Bauer

Beretningen kan læses her: https://www.bif-fan.dk/2021/04/06/formandens-beretning-2020/

Beretningen blev taget til efterretning

  • Forelæggelse af regnskab og budget v/Kasserer Lasse Hjorth

Efter få spørgsmål blev regnskabet og budget tilsluttet.

I den forbindelse præsenterede Claus Fanafdelingens samarbejdsaftale med AL-Bank der både omhandler 150.000kr årligt og dels et fælles output i projekter på Vestegnen.

  • Behandling af forslag

Forslag fra Bestyrelsen til vedtægtsændring:
Teksten: “Fanafdelingen har bemyndigelse til at besidde, købe, og sælge aktier i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.” Tilføjes til §2 stk 2.

Forslaget er vedtaget med overvejende flertal.

  • Præsentation af fanrepræsentant

Sune Blom valgt uden modkandidater. Sune orienterede om, at det ville være hans sidste år. Bestyrelsen ville fokusere på at finde nye kandidater tidligt, så de kunne få en god indføring.

Sunes beretning kan læses her: https://www.bif-fan.dk/2021/04/06/fanrepraesentantens-beretning-2020/

  • Valg af bestyrelse

Claus Billehøj blev valgt som Formand uden modkandidater.

Peter Nielsen blev valgt som Næstformand uden modkandidater.

Lasse Hjorth blev valgt som Kasserer uden modkandidater.

Som menige bestyrelse er følgende valgt:

Michael Haddar 44 stemmer

Magnus Gøtsche 43 stemmer

Nicklas Lagerstorf 39 stemmer.

Aske Stentoft 37 stemmer.

Michael Rasmussen 36 stemmer.

Lasse Gregersen 30 stemmer.

Selina Wolfram 26 stemmer.

Følgende blev ikke valgt:

Anders Rønnow 24 stemmer.

Lars Petersen 23 stemmer.

  • Eventuelt

Skrevet af

Spred ordet