Spørgsmål ifbm. BIF generalforsamling

I dag kl. 16.00 afholder Brøndbyernes Idrætsforening AS ekstraordinær generalforsamling, hvor GFH vil blive indehavere af aktiemajoriteten. I forbindelse med de to forslag, der er blevet stillet til dagens generalforsamling, har Fanafdelingen fremsendt 7 opklarende spørgsmål for at skabe mest mulig transparens.

Spørgsmålene er blevet fremsendt i sidste uge, og muligvis vil svarene falde i dag før kl. 16.00. Hvis ikke, så vil vi gentage dem mundtlig til dagens generalforsamling.

De følgende 7 opklarende spørgsmål er:

1. Udstedelse af konvertible gældsbreve

a. Har Global Football Holdings (GFH) allerede på nuværende tidspunkt forpligtet sig til at yde lån til selskabet, og hvordan kommer det i praksis til at foregå?

b. Vil lånet være et ansvarligt lån, som står tilbage for andre kreditorer?

c. Skal der gælde særlige rettigheder for den nye B-aktieklasse? Vil det fx ved senere kapitalforhøjelser gælde en fortegningsret for alene B-aktionærerne, således at A-aktionærerne ikke kan tegne med?

d. Hvordan fastsættes markedskursen for de B-aktier der kan tegnes i henhold til de konvertible gældsbreve?

2. Den nye vederlagspolitik

a. Er der foretaget en vurdering af, om det er lovligt for selskabet at skadesløsholde ledelsesmedlemmerne som anført i forslaget?

b. Er det et krav fra GFH, at dette vedtages før de bliver ejere?

c. Hvorfor er det selskabets interesse, at Selskabet skal skadesløsholde tidligere ledelsesmedlemmer?

 

/ Fanafdelingens bestyrelse

Skrevet af

Spred ordet