Fanafdelingens medlemmer har nu vedtaget Værdi-aftalen

Søndag den 11. juni kl 13 startede Fanafdelingens ekstraordinære generalforsamling. Et rekordstort antal deltagende i Fanzonen på Brøndby Stadion, gjorde det til en mindeværdig eftermiddag.

Ca 800 medlemmer deltog fysisk mens andre ca. 300 havde givet deres fuldmagter til at andre kunne stemme på deres vegne. Ud af Fanafdelingens ca. 2.200 medlemmer, var der således et meget flot fremmøde.

Den ekstraordinære generalforsamling – og de deltagende medlemmer / fuldmagter – skulle tage stilling til Aftale om Kultur og Arv samt Hensigtserklæring om Kultur og Arv. I daglig tale er begge aftaler omtalt som ’Værdi-aftalen’ mellem klub og fans.

Resultatet blev følgende:

JA stemmer: 796

NEJ stemmer: 86

Blanke stemmer: 205

Vi kan derfor konstatere at Fanafdelingens bestyrelse nu har medlemmernes opbakning til at underskrive ’Værdi-aftalen’. Det vil ske i den kommende uge, og det vil blive annonceret når aftalen er gensidigt tiltrådt af både klub og fans.

Med aftalen på plads, så varsler det en ny tid for vores elskede fodboldklub og fællesskab. Aftalen bidrager med en ramme som vi nu dygtigt – sammen med klub og ejere – skal sikre at udfylde på den bedst mulige måde. Det arbejde starter med det samme.

Fanafdelingens bestyrelse takker for den utrolige opbakning der har været igennem hele processen, og opfordrer alle til at passe godt på hinanden i den kommende tid. Vores fællesskab har været under pres i lang tid, og vi skal nu finde en fælles vej frem.

 

Skrevet af

Spred ordet