Nu begynder det rigtige arbejde – og vi er i gang


I går afholdt Brøndbyernes IF Fodbold A/S sin ordinære generalforsamling. Fanafdelingen var naturligvis til stede og takkede fra talerstolen for, at vores bestyrelsesplads nu også formelt er stemt igennem. I den anledning vil vi komme med en lille opdatering på den seneste måned af foreningens levetid.

Det er præcis 30 dage siden, at Fanafdelingen i Brøndbyernes IF blev præsenteret. Men for at være helt ærlig føles det som væsentligt længere tid. Der er nemlig blevet arrangeret og afholdt en generalforsamling med deltagelse af mere end 150 medlemmer. Der er blevet kommunikeret på både tekst og lyd, og det har givet omtale i diverse medier. Der er blevet knurret lidt i krogene over, at man ikke kunne stemme ved fuldmagt. Og så har vi afholdt vores første bestyrelsesmøde samt ikke mindst været vidne til den formelle vedtægtsændring på klubbens generalforsamling i går.

Vores første rigtige bestyrelsesmøde blev afholdt torsdag i sidste uge. Det var et konstruktivt møde, hvor bestyrelsen lærte hinanden bedre at kende, og hvor der blev forventningsafstemt en masse ting. Men selvom det især her i starten er nemt at snakke en masse uden at få det omsat til konkrete initiativer, så er vi opmærksomme på, at det helst ikke skal blive opfattelsen af vores arbejde. Ét af Fanafdelingens formål er at understøtte Amatørafdelingen, og derfor vil vi allerede nu gerne melde ud, at vi vil påtage os opgaven at skaffe flere frivillige til den kommende Brøndby Cup, som afholdes fra d. 31. juli til den 4. august i år. Der er brug for det, så det kommer I til at høre mere om fra os.

Bred bestyrelsessammensætning

Fanafdelingens eksistensgrundlag er, at den skal være bredere organiseret end nogen anden eksisterende organisering af Brøndbyfans. Derfor er bestyrelsen særdeles tilfredse med at konstatere, at alle fire stiftende grupperinger/foreninger (Alpha, Svinget, Brøndby Support og BST) er repræsenteret med minimum ét bestyrelsesmedlem, samtidig med at der også er fans uden nogen fast tilknytning repræsenteret.

Ser man på den samlede bestyrelse, så kan der trækkes tråde ud til mere eller mindre alle dele af miljøerne i og omkring Brøndby IF. Samtidig repræsenterer bestyrelsen også en bred vifte af faglige kompetencer lige fra kommunikationsfolk over en IT-programmør til projektledere og alt muligt derimellem. Vi håber, det vil være med til at styrke Fanafdelingens afsæt i foreningens første leveår.

Hvorfor ingen fuldmagter?

Både på for- og bagkant af Fanafdelingens generalforsamling blev der udtrykt undren og utilfredshed med, at det ikke var muligt at stemme via fuldmagt. Det er en helt rimelig kritik, som vi gerne vil svare på.

Det er ikke en forglemmelse, at der i Fanafdelingens vedtægter ikke er indført mulighed for fuldmagtsafgivelse over ens stemmeret. Det er efter grundig diskussion blevet gjort på den måde for blandt andet at tilskynde til fysisk fremmøde ved foreningens generalforsamling. Vi lægger nemlig utroligt stor vægt på, at den ikke ender med at blive en begivenhed, hvor nogle få mennesker møder op og styrer hele showet. Vi er imponerede over deltagerantallet ved den første generalforsamling, men det er samtidig vores ambition, at tallet bliver endnu højere og gerne markant højere allerede fra næste år, og at vi en dag vokser ud af fanzonens rammer og måske over i Brøndby Hallen.

Men hvad så med de mange af Brøndbys fans, der ikke er bosat på Sjælland – er Fanafdelingen ikke for dem? Jo, det er den bestemt. Den er for alle Brøndbyfans. Fremover vil Fanafdelingen skulle vælge sin fanrepræsentant minimum fem uger inden klubbens generalforsamling, som skal afholdes senest 30. april jf. klubbens vedtægter. Og tanken er, at Fanafdelingens generalforsamling altid kombineres med en hjemmekamp, hvilket grundet tidspres bare ikke var en praktisk mulighed i år. Men med en forårssæson, der typisk begynder midt i februar, giver det næppe mere end højst to mulige datoer, som vil kunne fastlægges allerede, når kampprogrammet udkommer i juni måned. Og vi vil i samme forbindelse melde ud, hvilken kamp vi vil afholde generalforsamlingen i forbindelse med, uden at det dog skal betragtes som en decideret indkaldelse. Men fremover vil man altså kunne planlægge sin deltagelse i særdeles god tid.

Og hvad så med de fuldmagter? Ganske vist diskuterede vi dem grundigt, men måske ikke helt grundigt nok, for det var først sent i processen, at kompromiset om, at én person kan medbringe én fuldmagt, blev vendt. Det blev til gengæld diskuteret på bestyrelsesmødet i sidste uge, og de forskellige parter vil nu gå i tænkeboks for at finde ud af, om det er noget, de ønsker at bakke op om. Men det er altså vigtigt at understrege, at der absolut ingen beslutning er taget om, at det fremover vil blive en mulighed.

Vil du vide mere? Spørg!

Vi vil rigtigt gerne dialogen – med alle typer af Brøndbyfans. Så hvis du går og er i tvivl om noget, skal du endelig spørge. Du kan altid henvende dig gennem vores sociale medier eller på kontakt@bif-fan.dk. Vi vil formentlig også ved lejlighed lave arrangementer i fanzonen og Hytten, hvor alle spørgsmål er velkomne. Og ellers er vi jo alle fans, der har vores mere eller mindre faste gang i Brøndby og ikke mindst de to førnævnte steder ligesom mange andre af jer. Så hvis du vil i kontakt med en eller flere af os, vil det helt sikkert være muligt at finde ud af noget med at mødes over en øl inden en kamp. Det kunne jo være, du er i tvivl om, hvorfor du skal melde dig ind? Hvis det ikke er tilfældet, synes vi bare, du skal skynde dig at få det gjort. Det koster 100 kroner årligt, det kan gøres her, og det er den allerstørste støtte, du kan give os.

Blågule hilsner,

Bestyrelsen i Fanafdelingen i Brøndbyernes IF

Skrevet af

Spred ordet