Reaktion på møde med klubbens ledelse

Fanafdelingens bestyrelse og repræsentanter for Alpha, Brøndby Support og Svinget har i dag, den 25. Januar 2020, mødtes med Jesper Møller (næstformand i bestyrelsen), Ole Palmå (adm. direktør) og Carsten V. Jensen (fodbolddirektør).

Jan Bech Andersen havde kvitteret på det åbne brev fra os med en invitation til mødet – og så deltog han ikke. Det er vi meget skuffede over, netop da mødet havde til formål at skabe en dialog, som vi finder meget vigtig. Vi vil forsat søge dialog mellem os og klubbens hovedaktionær.

Fra dele af fanrepræsentationen var der en tydelig opfordring til klubben om at stoppe alle eventuelle drøftelser med Red Bull. Den fremmødte del af ledelsen havde ikke mandat til dette, endsige at uddybe eller yderligere afkræfte, hvorvidt der har været dialog med Red Bull. Det er vigtigt for Fanafdelingen, at bestyrelsen, direktionen og Jan Bech Andersen forstår, at Red Bulls forretningsmodel ikke flugter med det, vi ser som Brøndbys værdier.

Direktionen indledte med at anerkende, at fansene i Brøndby IF er en del af det fundament, klubben er bygget på. Det blev også understreget, at vi fans har en stemme, der skal lyttes til, når der skal træffes beslutninger om fremtiden.

Derefter gennemgik vi elementerne i det åbne brev og dets budskaber. Både bestyrelse og direktion kvitterede for brevet og gentog respekten for brevets budskab.

På den baggrund gennemgik Ole Palmå og Carsten V. Jensen klubbens sportslige strategi og sammenhængen med selskabets økonomi. Her fokuserede vi på, at klubben skal skabe en højere grad af troværdighed.

Fra klubbens side blev det gjort klart, at man var bevidste om, at top tre er en målsætning med risiko, og at man er forberedt på, at man kan ende på en lavere placering, ikke mindst i denne sæson. Vi vil på den baggrund gerne udtrykke tillid til selskabets direktion.

Det blev aftalt, at vi sammen fortsætter dialogen og dermed inddrager hele fællesskabet omkring klubben i dens fremtid.

Vi vil løbende fortsætte kommunikationen til alle Brøndbys fans om vores dialog med klubbens ledelse.

Skrevet af

Spred ordet