Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

I forbindelse med den kommende generalforsamling d. 1/3-2020 har bestyrelsen varslet en række forslag til vedtægterne. De er specificeret herunder.

Der vil være fire afstemninger.

1. ændringsforslag
Den første afstemning er om at opdatere vedtægterne til en finskrevet version af de nuværende med ganske få praktiske ændringer:

De nuværende vedtægter kan læses her: https://www.bif-fan.dk/vedtaegter/
Forslaget til det nye sæt vedtægter kan læses her: https://www.bif-fan.dk/vedtaegter-2020/

2. ændringsforslag

Der stilles således forslag om, at § 3, stk. 4 bliver sålydende:
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke lever op til foreningens værdier og formål. Inden bestyrelsen træffer beslutning, skal medlemmet have lejlighed til senest to uger før bestyrelsesmødet skriftligt at udtale sig herom.”

3. ændringsforslag

Der stilles således forslag om, at § 10, stk. 14 bliver sålydende:
Bestyrelsen fastsætter en ramme for valgkampen. Denne offentliggøres 1. januar, og hvis rammen overskrides, har bestyrelsen myndighed til at diskvalificere den pågældende kandidat.”

4. ændringsforslag

Der stilles således forslag om, at § 5, stk. 13 bliver sålydende:
Dersom et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give generalfuldmagt til et andet medlem til at stemme på sine vegne. Fuldmagten skal registreres digitalt via medlemssystemet senest 24 timer før generalforsamlingens start. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét (1) andet medlem.”


Såfremt at forslag nummer 4 godkendes, vil det være muligt at benytte fuldmagter til de resterende punkter på dagsordenen.

Vejledning til registrering af fuldmagt kan findes her: https://www.bif-fan.dk/vejledning-til-registrering-af-fuldmagt/Skrevet af

Spred ordet