Fanafdelingen om Brøndby IF

Brøndby IF’s historie og værdier er kendt af mange, og en vigtig del af Fanafdelingens DNA.

Dette afspejles i vores formålsparagraffer.  

Alt hvad Brøndby IF er i dag, udspringer af frivilligt arbejde fra engagerede ildsjæle, som flere generationer efterfølgende har fortsat.  

Ligesom vores farver og logo har bestået siden 1964, har vi altid haft hjemmebane på Brøndby Stadion, og for os vil det aldrig være aktuelt at overveje andet. Der er rigeligt med eksempler på klubber af forskellig størrelse, som har givet køb på deres historie eller har været økonomisk presset til overtagelse af rigmænd og investorer uden respekt for dette, hvilket er en udvikling vi ikke bifalder. 

Som potentiel investor er det derfor altafgørende at forstå, anerkende og respektere dette: 

Vores historie og kultur kan ikke ændres, gradbøjes, eller farves anderledes.

Den korte vej mellem fans og bestyrelse er et andet vigtigt punkt at forstå, hvilket Fanafdelingen udspringer af. Med et vedtægtssikret bestyrelsesmedlem, indstillet og valgt af fanafdelingens medlemmer, er samarbejdet og dialogen mellem parterne blevet styrket yderligere de seneste år, og ønsket om at fortsætte denne udvikling er gensidig.

Fanmiljøet omkring Brøndby IF består af mange mennesker, og Fanafdelingen er fortaler for dialog for at fremme forståelse – og undgå misforståelse.  

En del af vores stærke samarbejde med Brøndby Support er også en aftale om, at Fanafdelingen primært forholder sig til arbejdet omkring vores klub på den lange bane, hvorimod Brøndby Support har indsigt i dynamikker og processer omkring kampafvikling, hvilket giver en naturlig ”fordeling” i hvad vi hver især, som udgangspunkt, udtaler os om. 

Lad der herske ingen tvivl:

Fanafdelingen tager afstand fra alle former for vold. 

Som landets mest eksponerede klub, nyder vi naturligt stor bevågenhed i alle medier, og på alle platforme, og det skal nævnes i denne sammenhæng, at vi i Fanafdelingen godt kan opleve et fokus fra medierne på negative hændelser, som ikke er proportionel med bl.a. den statistiske udvikling de senere år. 

Vi ser først og fremmest fanmiljøet omkring Brøndby IF værende dedikeret, stemningsskabende med tifoer der skaber respekt verden rundt, støttende for medfans ramt af tilværelsens udfordringer, en enorm opbakning til klubben som gang på gang giver udsolgte afsnit på udebaneture, køb af Fællesskabsbilletter, Aldrig Alene trøjer, og meget mere. 

Slutteligt vil vi komme med en opfordring til alle fans af Brøndby IF: Hold dig ikke tilbage med at involvere dig i arbejdet omkring klubben. Amatørafdelingen, Brøndby Support og Fanafdelingen er alle drevet af frivillige, og vil meget gerne høre fra lige netop dig, som har overskud til at hjælpe. 

Stoltheden er kolossal

Skrevet af

Spred ordet