Generalforsamling 13.03.2022 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretningen i punktform som blev præsenteret af formand, Claus Billehøj overfor generalforsamlingen.

Det sidste år har været et godt år i Fanafdelingen, det er blandt andet:

 • En stærk og engageret bestyrelse
 • Mange gode tiltag der indfrier formålet – Red Barnet og andre ting
 • Blevet yderligere styrket som forening med en central plads i Brøndby miljøet
 • Styrket dialogen med klubben med etablering af et løbende udvalg kaldet fællesskabsudvalget med fokus på samarbejde og det sociale element
 • Styrket dialogen med Brøndby Support og med Amatørafdelingen
 • Medlemsfremgang pt. 732 – og heraf 201 Kombi-medlemmer mellem BS og FA – og mere heraf fremover
 • Endelig fået overdraget de aktiver BST sad på, dvs. aktier i klubben og kontante midler

 

Fanafdelingen har 4 formål jvf vedtægterne, det er:

 • Moderklub
 • Indflydelse
 • Oplysning
 • Vestegnen

Konkret, kort gennemgang af nogle af de aktiviteter og tiltag vi har arbejdet med – op mod de 4 formål:

 

Moderklub

 • Nedsat et udvalg i bestyrelsen med fokus herpå
 • Tæt dialog, dels løbende med formanden og andre gode folk, dels mere formelle møder
 • Fokus på kvinderne
 • Støt fast tiltag hvor man desuden kan vinde en trøje
 • – ja og så er der sikkert ting jeg har glemt
 • Vi har lagt bunden til dette, nu skal der i de kommende år tages næste skridt – feks Brøndby Cup

 

Oplysning

 • Vi har haft en del særlige podcast med Brøndbylyd, hvor vi har talt om fodbolden som sådan, Qatar, det sociale arbejde, ejerskaber og andre emner
 • Deltagelse i andre medier, fx. Mediano
 • En række udmeldinger, dem vil jeg vende tilbage til
 • Vi har over året inviteret til ”kom og mød formanden og fanrepræsentanten” i Hytten i forbindelse med kampe
 • Et tema den nuværende bestyrelse klart ønsker at der skal skrus op for, vi skal gøre mere her

 

Indflydelse

 • Løbende dialog som nævnt, formel og uformel, den vej igennem at styrke indflydelsen
 • Det fælles udvalg
 • Støtte Fanrepræsentanten
 • En række udmeldinger som er en klar måde at skabe indflydelse på, kort liste op
  • Januar 22 om Rettidig omhu med udmelding af perspektiver for fremtiden, med fokus på ejerskab af klubben – sammen med Fanafdelingen i Brøndbyernes IF, Brøndby Support, Alpha og Svinget
  • August 21, Udmelding om Red Bull i anledning af Salzburg kampen Fanafdelingen og Brøndby Support
  • Juni 21, efter mesterskabet, udmelding om Vi skal fortsat følge de gennemarbejdede og troværdige planer og strategier – på trods af mesterskabet og de økonomiske muligheder det gav os
  • April 21, Om Qatar – Fanafdelingen i Brøndbyernes IF og Brøndby Support
 • Billetsystemet, dialog åbent og bagom fortroligt med klubben

 

Vestegnen

 • Det helt store, Red Barnet, unikt i DK og i Europa
 • En ramme for et samarbejde der rummer så mange muligheder
 • Det muliggør bl.a. Ukraine
 • Mødrehjælp, julepakker, god tradition, Agger
 • Juletræer
 • Fællesskabsbilletterne, vi har de tusindvis som vi deler ud
 • Og en række andre aktiviteter
 • Lagt grunden til en trend i vores fanmiljø, også uden om FA, men bare fan til fan

 

En hel del aktiviteter – stolt og tilfreds

Tak til de gode folk med kæmpe engagement og Brøndby hjerte

Men der er potentiale til mere

FA er der og kan og skal udvikle sig

Jeg har gjort mit og kan se mig selv i spejl her med at stoppe som formand

En kæmpe ære

Skrevet af

Spred ordet