Fanafdelingens værdikampagne – blik på de to første aftener

Torsdag d. 6. oktober og torsdag d. 13. oktober afholdte vi de to første debataftener i Michael Laudrup loungen på Brøndby stadion.’

Emnet var ”Fællesskabet på stadion” og udgangspunktet var de værdier, som vi fans har ift. vores liv med Brøndby IF.

På de to aftener var vi sammenlagt 180 mennesker og derudover var der ca. 400, som fulgte med på 3Points livestreaming.

Begge aftener var præget af en åben og livlig debat, som gav de fremmødte plads til at fortælle om deres værdier, ift. det at være fan af Brøndby IF, samt at give udtryk for deres bekymringer for nutiden og fremtiden.

For det er tydeligt, at vi, som et fællesskab, befinder os i en forandringstid.

Den seneste tid har været præget af splid, uenigheder og en manglende mulighed for at tale grundigt sammen om tingene.

Derudover har der været episoder med uro, vold og ballade, som på mange måder har overtaget dagsordenen.

På debataftenerne var der et udtrykt behov for at italesætte disse udfordringer, og tale om de mulige konsekvenser for den enkelte, for fællesskabet, samt i lige så høj grad betone, hvorfor det er så vigtigt, at vi finder sammen igen, som et fællesskab.

Det var tydeligt, at som aftenerne skred frem blev forskellighederne i holdninger gjort mere præcise, og debatten fik et fokus som også betonede alle de værdifulde og positive ting, som hele tiden skabes i og omkring vores klub, samt et ønske om at skabe løsninger og måske nye måder at være et fællesskab på.

Det er selvfølgeligt klart for enhver, at to aftener som disse ikke overvinder de udfordringer, vi som fællesskab står overfor.

Men det faktum, at 600 fans havde lyst til at bruge deres torsdag aften på at tale, lytte og sætte sig ind i hinandens tankegang, bekymringer og håb, fortæller os, at vi har et fællesskab, hvis kærlighed til klubben og det vi er en del af, har og vil altid have et kæmpe potentiale for at overvinde al modgang – også den vi sommetider selv skaber.

Fanafdelingen vil i den næste tid evaluere disse aftener, og senere hen i vinterpausen vil vi afholde aftener, hvor vi bruger nogle af de opsamlede udsagn og erfaringer fra disse aftener.

Vi vil invitere til en åben debat om, både til debataftener og på sociale medier, hvilke værdier vi skal have i centrum, og hvad vi kan gøre for at sikre, at de bliver handlekraftige, kulturbærende og fællesskabende.

Vi vil se frem til dette, og mens vi afventer det, så har vi taget en anden aktuel dagsorden op.

Fanafdelingen vil nemlig i de næste par uger sætte fokus på ejerskabet af klubben.

Derfor har vi debataftener igen d. 27. oktober kl. 18.00-20.00 og den 3. november kl. 19.30-21.30 samme sted.

Så har du noget på hjertet omkring det, er du nysgerrig på dine medfans holdninger til ejerskabet af klubben, så mød op og vær med.

Du kan tilmelde dig her (kræver ikke medlemskab at deltage og det er gratis)

Vi taler om det hele, alt er åbent, for det vi gør sammen, det gør vi sammen for Brøndby.

Bh. Juri – på vegne af bestyrelsen i Fanafdelingen

Skrevet af

Spred ordet