Nyt fra Fanrepræsentant Claus B. Billehøj ang. nyt ejerskab

Brøndby har i dag fået en ny ejer, da Jan har solgt en stor del af sine aktier til selskabet Global Football Holding. Han vil dog fortsat være selskabets næststørste aktionær.

Det kan der siges og skrives meget om. Det er en af de mest radikale hændelser i Brøndby nogensinde.

Det forudsætter som det mindste et skriv fra Fanrepræsentanten.

Jeg vil her prøve at folde nogle af mine overvejelser ud og dermed forsøge at tydeliggøre de dilemmaer, jeg via min rolle som Fanrepræsentant har stået i over de sidste måneder. Der er mange, her kommer de fire (der er flere, dette er i mine øjne de mest centrale), jeg tænker er de mest centrale at dele via dette skriv.

Jeg stiller også op i diverse podcasts, interviews og møder og folder det ud, en del er allerede planlagt via Fanafdelingen, BrøndbyLyd mv. – jeg stiller gerne op til mere til dialog i Hytten eller andre steder, sig blot til.

Parallelt med salget er der lagt op til, at Global Football Holdings vil forhandle en ”værdiaftale” med Fanafdelingen snarest muligt. En aftale der fremover vil udgøre platformen for dialogen og samarbejdet mellem ejerskabet og fans.

Det er i mine øjne et godt skridt, og det bedste vi kunne stå med, når man tager udgangspunkt og proces i betragtning. Det er faktisk et løft i forhold til, hvor vi har været hidtil.

Er det godt nok? Måske/måske ikke. Jeg havde gerne set en egentlig såkaldt ”gylden aktie”, der gav Fanafdelingen endnu flere rettigheder i al evighed, men der kunne vi ikke lande.

Men vi er kommet langt, vil jeg mene.

Inden jeg kommer til de fire dilemmaer, kommer her lidt perspektiver om selve forløbet og afklaring af, hvad vi fans egentlig mener. Det har været et absurd svært dilemma ikke at måtte sige noget til nogen og samtidig afklare, hvad vi fans mener om noget så vigtigt.

Grundlæggende er det vel umuligt at definere, hvad vi fans mener bredt set, derfor har jeg naturligt dels lagt tæt op ad de perspektiver og holdepunkter, som Fanafdelingen sammen med Brøndby Support og andre grupper har meldt ud, dels nysgerrigt og tæt fulgt med i de debatter, der har været herom i forskelligt regi.

Ligeledes har jeg gået en hel del ture og drukket en hel del kaffe og nogle øl med fans, jeg ikke kender personligt, men som jeg har rakt ud til for at få deres tanker om fremtiden for Brøndby (nogle har også rakt ud til mig), alene med afsæt i de fondsbørsmeddelelser, selskabet har udsendt over de sidste måneder. Det har været givende. Tak for det.

Jeg har i hele processen haft en meget tæt dialog med Jan, bestyrelsen og klubbens ledelse samt foreningen og været involveret i diverse drøftelser og den vej igennem fundet anledninger til at fremhæve opmærksomhedspunkter med videre. Jeg vil gerne kvittere for den inddragelse på vegne af os fans, tak for det.

Jeg har i øvrigt også haft adgang til juridisk sparring via en advokat med speciale i fodboldklubber via midler, som Fanafdelingen har stillet til rådighed, også tak for det.

I en rolle som bestyrelsesmedlem i et selskab skal jeg arbejde for selskabets værdiskabelse på den lange bane også i en salgssituation, og det har været mit perspektiv, alene den lange bane. Med det fokus er det afgørende for værdiskabelsen, at klub er fastforankret hos fans, forening og lokalsamfund. Det er en kerneværdi for Brøndby, og det har været en indgang til håndteringen af dilemmaerne.

De 4 centrale dilemmaer, som jeg har skullet balancere på vores vegne, er:

  • Behovet for tilførsel af kapital og kompetencer for at fastholde konkurrenceevne
  • Udenlandsk ejerskab og dets betydning for Brøndby fremover
  • Multiklubejerskab og alt hvad det indebær
  • Rammerne for fremtidig faninddragelse og indflydelse

Der er bred enighed om, at vi i Brøndby har behov for tilførsel af kapital og kompetencer for at fastholde konkurrenceevne. Personligt er jeg splittet. Nye penge er en spiral, der aldrig ender, og i mine øjne er det absurd, at fodbolden som sådan er indrettet på en måde, hvor der altid er behov for flere penge. Der er noget galt. Men det kan vi ikke løse her.

Derfor ønskes kapital og kompetencer så vi gerne står i en situation, hvor dette er sidste gang, en situation hvor vi tjener vores egne penge og ikke igen og igen har behov for nye midler. Der er så mange små fællesskaber i det store fællesskab omkring Brøndby, og jeg har i denne proces været bekymret for, at de kunne gå itu, hvis ikke klubbens evne til at være med i toppen af dansk fodbold blev fastholdt.

Derfor har jeg i processen fokuseret på koblingen mellem kapital og kompetencer. Vi skal udvikle Brøndby til at blive stærkere, både på banen og udenfor. De elementer, der er herom i aftalen, peger i den retning, og nu begynder arbejdet for, at vi kan folde dem ud. Et eksempel er, at Lars, der er formand for Fanafdelingen, for nogle uger siden deltog i et møde med sponsorerne for at fortælle om hans syn på de hændelser, der er sket i fanmiljøet over efteråret – det bestyrkede en række sponsorer om, at de skulle fortsætte deres sponsorat. Det er en måde hvorpå vi sammen hjælper med, at Brøndby skal tjene sine egne penge fremadrettet. Nu må vi så gøre vores til, at ejerne ikke trækker midlerne ud, men i stedet geninvesterer dem i klubben.

Et udenlandsk ejerskab fremfor et ejerskab, der er forankret i Danmark og med en ejer, der ikke ejer Brøndby fordi vedkommende er fan, men alene fordi det er en potentiel god investering – det er et dilemma. Særligt når vi over de sidste år har haft en ejer, der er fan, og jeg også skal varetage fans interesser over ejerskabet.

Lad os slå det fast: Global Football Holdings elsker ikke Brøndby, som vi gør, slet ikke. De er her, fordi de kan se forretning. En fodboldklub som vores er i dag forretning. Det må vi acceptere – selvom nogle af os drømmer om 50+1 mv., så er vi ikke der og kommer der ikke. Brøndby er forretning, men også en forening.

Opgaven har været at balancere, så alt ikke kun handler om forretning. Jeg tænker, vi er kommet et godt stykke med dette via det aftalekompleks og den fremtidige governance i bestyrelse mv., der er etableret, men vi er slet ikke i mål.

Der venter en stor opgave foran os.  Vi bør styrke vores fælles dialog om det der ikke er forretning, og hvad vi fans (og gerne sammen med foreningen) gerne ser Brøndby skal udvikle sig på her. En vinkel kan være det sociale arbejde, en anden er selskabets forankring i lokalsamfund og samarbejde med kommunen mv. Nu har vi i mine øjne en platform for at dette kommende arbejde.

Et multiklubejerskab, og alt hvad det indebærer, er noget alle udmeldinger fra officielle fanplatforme er imod og ser mange faresignaler ved. Men nu er vi så også endt her. Desværre i mine øjne. Vores majoritetsejer ejer tre andre klubber, og de er samlet i et fælles selskab.

Vi fans må videre frem gøre vores for at sikre maksimal opmærksomhed på netop det forhold, og vi må stå vagt ved, at vi synes, det alene handler om Brøndby. Det kan vi gøre ved f.eks. at gøre vores til at styrke foreningen og støtte den, sætte fokus på masterclass mv. og ”råbe op” hvis vi synes, der sker udvekslinger mellem klubberne af en karakter, vi ikke bryder os om.

Vi kan også rejse debatter om multiklubejerskaber lokalt og sammen med fans af de andre klubber, vi nu indgår sammen med. Det tænker jeg er en opgave, Fanafdelingen må løfte og stræbe efter at etablere et fælles forum med de andre fans om disse emner. Vi kan også gøre vores til at præge de regler, der gælder for ejerskaber og drift af danske (og europæiske) fodboldklubber.

Rammerne for fremtidig faninddragelse og indflydelse har for mig været helt centralt, og det har jeg gjort Jan opmærksom på igen og igen. Derfor er jeg også glad for, at vi nu faktisk kan se ind i en aftale, der forpligter den kommende ejer på at, vi skal indgå i en dialog. At de anerkender, at Fanafdelingen er en central aktør, og at den plads jeg pt. holder er skrevet ind i aftalen.

I dag er der ingen aftale om det – det er der fremadrettet. Det er positivt, tænker jeg. Nu skal vi bruge den platform aktivt, og det ved jeg, at Fanafdelingen vil gøre deres for. Bak derfor op om dem. Jeg ved, at aftalen kan opsiges, men så har vi en anden situation, og så må vi stemme med vores fødder og gå i medierne. Det vil enhver ejer frygte, især hvis vi gør det på tværs af de klubber, vedkommende ejer.

Måske du som læser er enig eller uenig. Det er fair nok. Det er svært, og vi har alle følelser involveret. Men prøv at læs ovenstående igen og vurder mine perspektiver i den kontekst, de er blevet foldet ud og den intense og komplicerede proces, vi har været i over de sidste måneder.

Igen, tag gerne fat i mig. Jeg stiller gerne op til dialog, et møde eller en øl i Hytten.

Claus Bjørn Billehøj, 28. oktober 2022

Skrevet af

Spred ordet