Svar på spørgsmål ifbm. BIF generalforsamling

I forbindelse med Brøndby IF’s ekstraordinære generalforsamling, så havde Fanafdelingen fremsendt en række spørgsmål. Disse spørgsmål er blevet besvaret, enten på selve generalforsamlingen den 22. november, eller i de tilbudsdokumenter som klubben udsendt i dagene efter (se evt. Selskabsmeddelelse 16, 17 og 18 fra klubben på deres hjemmeside).

Vores hensigt med at stille disse spørgsmål var at skabe så meget transparens som muligt, for fans og andre interessenter omkring klubben. Vi har nu haft lejlighed til at gå det hele igennem, og vil her dele de svar på vores syv spørgsmål, som vi kan læse os til i materialerne, eller som vi hørte på selve generalforsamlingen.

De første 4 spørgsmål vi stillede, vedrører Pkt. 1 på generalforsamlingens dagsorden om ’Udstedelse af konvertible gædsbreve’. De sidste tre spørgsmål vedrører Pkt. 2 på generalforsamlingen om ’Vederlagspolitikken’. De er alle gennemgået nedenfor.

Vi håber at dette kan tjene til så manges forståelse som muligt.

1. Udstedelse af konvertible gældsbreve

a. Har Global Football Holdings (”GFH”) allerede på nuværende tidspunkt forpligtet sig til at yde lån til selskabet, og hvordan kommer det i praksis til at foregå?

– Det fremgår af Tilbudsdokumentets side 8, at der skal udstedes konvertibel gæld på DKK 223.179.000 til GFH og Jan Bech. Ifølge Selskabsmeddelelsen ydes lånet som følger:

o GFH yder et lån på mellem DKK 178.543.200 og DKK 188.214.290.

o Jan Bech yder et lån på mellem på mellem DKK 34.964.710 og DKK 44.635.800.

– Vilkårene for de konvertible gældsbreve er som følger:

o Løbetid er forventet 8 år, rentesats 5 procent p.a. (skal betales ved forfaldstid i kontanter eller på konverteringstidspunktet i yderligere aktier)

o Kursen til hvilken gælden kan konverteres til aktier er i Bestyrelsesbeslutningen (Tilbudsdokumentets side 52) anført til at være DKK 0,55 (det vil sige én aktie af nominelt DKK 0,25 koster DKK 0,55).

– Det fremgår af Tilbudsdokumentet, at GFH og Jan Bech har forpligtet sig til at udstede lån ved et konvertibelt gældsbrev betinget af Transaktionens gennemførelse. Betingelserne for Transaktionen fremgår af s. 27-29 i Tilbudsdokumentet. Således kan det siges, at GFH har givet et betinget tilsagn om at yde det konvertible lån.

b. Vil lånet være et ansvarligt lån, som står tilbage for andre kreditorer?

– Det fremgår ikke af det modtagne materiale, at lånet udstedes som ansvarligt lån. Det blev oplyst på selve generalforsamlingen at lånet ikke er ansvarligt, hvilket betyder at GFH og Jan Bech Andersen ikke står tilbage for andre kreditorer.

c. Skal der gælde særlige rettigheder for den nye B-aktieklasse? Vil det fx ved senere kapitalforhøjelser gælde en fortegningsret for alene B-aktionærerne, hvorefter A-aktionærerne ikke kan tegne med?

– Det fremgår af Generalforsamlingsprotokollatet (Tilbudsdokumentets side 45-46), at der skal oprettes en ny aktieklasse (B-aktier). B-aktierne skal være unoterede, og der gælder ingen indskrænkning i B-aktionærernes fremtidige fortegningsret.

– Da det ikke er fastsat i vedtægterne, at det kun er B-aktionærerne, der skal have fortegningsret ved udstedelse af yderligere B-aktier, har de eksisterende aktionærer fortegningsret på lige vilkår med B-aktionærerne til eventuelle nye B-aktier.

d. Hvordan fastsættes markedskursen for de B-aktier, der kan tegnes i henhold til de konvertible gældsbreve?

– Markedskursen fastsættes af bestyrelsen, jf. Generalforsamlingsprotokollatet (Tilbudsdokumentet side 46).
Denne kurs er af bestyrelsen fastsat til DKK 0,55 pr. aktie, jf. Bestyrelsesbeslutningen (Tilbudsdokumentet side 51).

2. Den nye vederlagspolitik

a. Er der foretaget en vurdering af, om det er lovligt for selskabet at skadesløsholde ledelsesmedlemmerne som anført i forslaget?

– Selskabet er bevidst om, at det er centralt om skadesløsholdelsen er i ”selskabets interesse”, men har vurderet, at dette er tilfældet. Selskabet nævner også at det i en række andre store danske virksomheder (C25-selskaber) er almindeligt at vedtage beslutninger om (mulighed) for skadesløsholdelse af ledelse.

b. Er det et krav fra GFH, at dette vedtages før de bliver ejere?

– Dette fremgår ikke af de udsendte dokumenter. På generalforsamlingen blev det oplyst at dette forslag egentlig skulle være stillet på en tidligere generalforsamling, hvorfor der ikke er nogen kobling mellem GFH’s købstilbud og selve forslaget.

c. Hvorfor er det selskabets interesse, at Selskabet skal skadesløsholde tidligere ledelsesmedlemmer?

– Ifølge Dirigent Martin Lavesen ønsker Selskabet at tydeliggøre, at det forhold, at et ledelsesmedlem bliver forhenværende, ikke skal medføre, at retten til skadesløsholdelses fortabes.

/Bestyrelsen i Fanafdelingen

Skrevet af

Spred ordet