Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 9/3

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Fanafdelingen i Brøndbyernes IF.

Det foregår torsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00 i Michael Laudrup Loungen (Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby)

Indskrivning mellem kl. 18.00-18.50 (kom gerne så tidligt som muligt).

Deltagelse til generalforsamling forudsætter medlemskab af Fanafdelingen, samt at man ikke er i restance.

Man tilmelder sig til generalforsamlingen med sit medlemslogin
(det vil være muligt at komme ind uden at være tilmeldt på forhånd, men vi håber, at folk vil tilmelde sig, så vi kan få et bedre overblik over antallet af pladser, stemmesedler m.v.).

Fanrepræsentant
Vores nuværende Fanrepræsentant, Claus Bjørn Billehøj genopstiller til posten som Fanrepræsentant i Brøndby IF A/S’ bestyrelse uden modkandidater (frist for opstilling var ifølge vedtægterne d. 01.01.2022).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Status vedr. en evt. aftale mellem Brøndby IF og Fanafdelingen

5. Indkomne forslag
Forslag til generelle vedtægtsændringer fra Bestyrelsen

(6. Eventuelt dispensation til kandidat til fanrepræsentant, jf. 10, stk. 12.)

7. Valg af fanrepræsentant

8. Valg af formand

9. Valg af næstformand

10. Valg af kasserer

11. Valg af op til syv menige bestyrelsesmedlemmer

12. Valg af to suppleanter

13. Valg af revisor

14. Eventuelt

Alle valg er for et år.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Fanafdelingen i Brøndbyernes IF – og alle medlemmer, der er fyldt 16 år er stemmeberettiget. Der kan stemmes ved personligt fremmøde – dog kan man have en fuldmagt med fra et andet medlem j.v.f. nedenstående paragraf:

§5 – Generalforsamlingen Stk. 13. Dersom et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give generalfuldmagt til et andet medlem til at stemme på sine vegne. Fuldmagten skal registreres digitalt via medlemssystemet senest 24 timer før generalforsamlingens start. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét (1) andet medlem.

Du kan læse mere om videregivelse af fuldmagt her!

Der er følgende deadlines op til generalforsamlingen:

 • Indkomne forslag: 2. marts kl. 19.00
 • Videregivelse af fuldmagt: 8. marts kl. 19.00
 • Opstilling til poster:
  • På dagen (men man kan med fordel melde det før – se nedenfor)
  • Opstilling til poster – Få navn på stemmesedler: 2. marts kl. 19.00
  • Opstilling til poster – Få dit kandidatur på hjemmesiden:  25. februar kl. 19.00
   (send en mail til admin@fanafdelingen.dk med hvilken post du ønsker at stiller op til samt en kort beskrivelse af dit forhold til Brøndby IF, og hvorfor du stiller op til en post) 

Forslag samt evt. opstilling til en post skal sendes til admin@fanafdelingen.dk

Du kan med tilmelde dig til generalforsamlingen her

Vi håber på at se en masse medlemmer på generalforsamlingen.

Blå-gule hilsner

Bestyrelsen i Fanafdelingen

Er du i tvivl om du stadig er medlem af Fanafdelingen? Tjek ved at logge ind på din medlemsprofil

Er du endnu ikke medlem, så kan du melde dig ind her!

Eller vælge et Kombimedlemskab af Fanafdelingen + Brøndby Support

Skrevet af

Spred ordet