Indkommende forslag til generalforsamling d. 9/3

Den 9. marts vil der være generalforsamling i Fanafdelingen, hvor det er muligt for medlemmer af Fanafdelingen at indsende forslag, som man ønsker, skal blive behandlet på dagen.

Jævnfør vores vedtægter så skal forslag sendes 7 dage før generalforsamlingen, altså vil deadline være d. 2. marts kl. 19.00, hvor det vil blive offentliggjort i pågældende artikel.

§ 5 stk. 5:Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingen og offentliggøres umiddelbart herefter på foreningens hjemmeside.”

 

Følgende forslag fra medlemmer er modtaget:

  • Godkendelse af finansiering til udarbejdelse af en juridisk analyse af muligheden for at oprette en fond med det formål at købe sig ind i Brøndbyernes Idrætsforening A/S på langsigt. Beløbstørrelsen vil være i omegnen af 25-40.000 kr (der vil blive indhentet et konkret tilbud inden generalforsamlingen) – Jesper Friberg

  • Nedsættelse af et udvalg under Fanafdelingen, der har til formål at samle fans bredt i en dialog omkring ejerskab af fodbolden, hvor der arbejdes aktivt for at udbrede viden, sikre inddragelse, skabe relationer på tværs af klubber samt mobilisere, for at skabe grundlag for at fans kan agere samlet ift. at sikre indflydelse på klubejerskab. Samarbejdet skal udvikle et allerede eksisterende netværk med andre danske fanklubber blandt andet via Danske fodboldfans. – Mads-Erik Schiønnemann

  • 1A. Der arbejdes på at få Brøndby IF til at forbedre deres handicappolitik.
    1B. Der arbejdes på at få Brøndby IF til at inkludere deres handicappet fans når der skal laves nyt/restaureres på stadion og ikke bare som tidligere kun forhøre sig hos folk der aldrig kommer på stadion hos DHF.
    2A. Fanafdelingen får også selv udarbejdet en handicappolitik.
    2B. At Fanafdelingen får tilknyttet en fast handicaprepræsentant som er medlem og har sæsonkort til handicapafsnittet (hvis muligt), som kan vejlede bestyrelsen og andre i Fanafdelingen, når der skal laves tiltag eller arrangementer, denne vil udelukket fungere som frivillig rådgiver, ikke en som har bestemmelsesret eller på nogle måder honoreres for dennes rådgivning. – Steen Bonvang

  • At Fanafdelingens bestyrelse pålægges ansvaret for snarest muligt at udarbejde en række pejlemærker (gældende indtil at der eventuelt er indgået en værdiaftale) for fanrepræsentantens virke i forhold til ejerskabet og søge disse godkendt på en ekstra ordinær generalforsamling inden udgangen af april 2023.” – Claus Bjørn Billehøj

Skrevet af

Spred ordet