Fælles pressemeddelse: En samlet aftale på plads

Som meddelt i forrige uge, så har Brøndby IF og Fanafdelingen i de seneste uger haft genoptaget dialogen, da såvel klubben som Fanafdelingen har haft et stort ønske om at finde en samlet aftale til gavn for alle. På den baggrund har man afholdt en række møder om det fremtidige samarbejde mellem klub og fans, hvilket har mundet ud i, at man i dag kan offentliggøre en samlet aftale. Aftalen består af to underskrevne dokumenter, hvoraf det ene er juridisk bindende og det andet er formuleret som en hensigtserklæring.

Fanafdelingens formand, Lars B. Petersen, fortæller her om den samlede aftale:
– Vi har brugt de seneste par uger på en tæt dialog med klubben, hvor vi har afholdt en række konstruktive møder, og i dag er jeg personlig stolt over at vi kan præsentere en samlet aftale, der markerer et historisk øjeblik i klub/fan samarbejdet, ikke blot i Danmark, men også internationalt, da dets sidestykke ikke findes magen til.

Som det fremgår af den samlede aftale, så imødekommer den på lange stræk mange af de ønsker og krav vi havde, da vi startede processen. Den samlede aftale giver klubben og fans en ny, formaliseret form hvorfra klub / fan samarbejdet kan udvikle sig ad åre. Det er med andre et ord et rigtig stærkt udgangspunkt for os at arbejde videre udfra. Vi er tilfredse med at vi nu har fået klubben til at binde sig juridisk på en lang række punkter, ligesom vi er tilfredse med, at de øvrige punkter er formuleret og underskrevet i en hensigtserklæring. Det vigtigste for os har hele vejen igennem været, at klubben forpligtede sig til en vej frem, som så mange som muligt, kunne se sig selv i.

Nu skal den samlede aftale så til afstemning blandt vores medlemmer d. 11. juni og vores fokus vil frem til da, være at sikre at vores medlemmer forstår indholdet, så de er bedst muligt klædt på til afstemningen.

Scott Krase, bestyrelsesmedlem i Brøndby IF, fortæller her om den samlede aftale:
– Som vi har sagt fra første dag i klubben, så ønsker vi at fastholde og styrke det som Brøndby IF er og har været siden grundlæggelsen i 1964, nemlig fællesskabet omkring klubben. Fællesskabet er fundamentet vi står på i dag og det som vi skal stå på i fremtiden. Vi anerkender de mange følelser der ofte opstår ved ejerskifter, og selvom det nok ikke vil berolige alle, så vil vi alligevel gerne understrege, at vi ser os selv som et ejerskab der involverer os organisk og ikke invasivt. Vi har kæmpe respekt for Brøndby IF’s historie og kultur, på banen såvel som på tribunen, og det er denne kultur som vi ønsker at føre videre med vores ejerskab og det er en opgave som vi skal løfte sammen med klubbens daglige ledelse og jer fans. Ligesom Fanafdelingen, så ønsker vi, at Brøndby IF er en veldrevet klub som er stærkt forankret i sit lokalmiljø samtidig med at man konkurrerer om medaljer i toppen af dansk fodbold. Det mener vi er afspejlet i den samlede aftale vi er nået til enighed om med Fanafdelingen i løbet af de sidste par uger. Som vi gjorde det klart for nogle uger siden, så er der punkter der ikke kan gøres juridisk bindende, og derfor er den samlede aftale nu delt op i to dele. En som er juridisk forpligtende og en hensigtserklæring, og denne samlede aftale vil vi løbende arbejde målrettet og dedikeret henimod sammen med klubbens fans. For ingen kan ikke gøre det alene.

– Denne samlede aftale som i dag offentliggøres skal derfor ikke ses som en konklusion, men derimod som begyndelsen på et tæt samarbejde mellem klub og fans. Vi har igennem dette forløb lært rigtig meget om kulturen og de fælles vilkår som omgiver denne fantastiske klub, og vi vil gerne takke Fanafdelingen for at navigere konstruktivt og med respekt for alle parter i en kontekst med mange forskellige interessenter.

Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen kommenterer her på de samlede aftale:
– Jeg er personligt meget glad for, at dialogen har resulteret i den samlede aftale, som er blevet offentliggjort i dag, da den indkapsler det unikke bånd, der er mellem denne fantastiske klub og klubbens fans. Jeg tror fuldt og fast på, at et fortsat tæt samarbejde mellem klub og fans kun vil være med til at udvikle og styrke vores klub, når vi skal række ud og konkurrere om topplaceringer på både dame- og herresiden samt i Europa, med det rette mix af egne talenter og erfarne præstationsspillere.

Fanafdelingen har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling søndag d.11. juni, hvor dets medlemmer skal stemme om den samlede aftale.

Se mere om Værdiaftalen her 

Skrevet af

Spred ordet