Nyt fra Fan-repræsentanten

Nu er den her. Den værdiaftale vi har talt om siden 28. oktober 2022. Der er et udkast. Et udkast der er sendt til afstemning. Et aftaleudkast der i sit udgangspunkt er baseret på alt det materiale, der er lagt frem i idékataloger og oplæg fra diverse fangrupperinger.

Der er ingen lette løsninger i en sådan proces med at lande en aftale. Det er kompliceret, fyldt af dilemmaer og deciderede modsatrettede hensyn. Og der er heller intet facit og ej heller noget, der kan tjene som inspiration. Det hele skal balanceres og afvejes op mod forskellige interesser. Dertil kommer balancen om, hvad der er lovligt og hvilke greb, der reelt indfrier den intention, man ønsker.

Derfor har vi, der har været tæt på, brugt hundredvis af timer over de sidste måneder og er nu ved et resultat, som skal til afstemning. Jeg tænker, ingen synes den er 100% perfekt, ej heller mig. Men jeg synes, den er rigtig god, og det er den blandt andet alene i kraft af, at den er der.  Derudover kender jeg mellemregningerne og balancerne og ved, at det var der, hvor vi kunne lande noget pt. Og jeg har en tro på, at Fanafdelingen, jeg og alle fans kan stå samlet om at mødes i den ramme, aftalen skaber.

Aftalen (hvis det bliver et ja) udgør en samlet ramme for både dialogen mellem Fanafdelingen og A/S, ejerskabet og foreningen fremadrettet. Inden for den ramme skal vi sikre, at Brøndby udvikler sig. Jeg ser det som en ramme med en lang liste af komponenter, der nu skal aktiveres. Jeg vil i min rolle videre frem for hvert punkt bede om en konkret plan for realiseringen af intentionerne – dette i samspil med Fanafdelingen. Hvad angår de mere kontroversielle emner, vil jeg både her og nu og fremadrettet gå ind i dem sammen med bestyrelsen og ledelsen og sikre, at de overholdes, både i den konkrete ordlyd og i ånden bag.

I øvrigt har Fanafdelingen i den grad vist sit værd. Det er den organisation og kun den, som A/S, ejerskabet og foreningen anser som den rette part til at tegne fanmiljøet i forhold til emner som disse. Fanafdelingen er en bredt sammensat demokratisk forening, åben for alle, der holder med Brøndby og med en frivillig bestyrelse. Fanafdelingen har i en så svær situation som et ejerskifte konsekvent taget ansvar og vist sig voksen, professionel og med eksterne rådgivere varetaget det brede fællesskabs interesser og samtidig søgt dialogen med alle hjørner af fanmiljøet. Det er, som jeg ser det, voldsomt imponerende, og jeg er umådelig stolt over, at vi i Brøndby har en Fanafdelingen, og jeg er endnu mere stolt over de gode mennesker i bestyrelsen, der har taget processen på sig. Min vision, da Fanafdelingen blev etableret, om en generalforsamling i Brøndbyhallen med 5.000 deltagere er tættere på, end vi tror.

Nu er det tid til, at vi skal stemme. Ja eller nej. Hver enkelt fan og hver enkelt gruppe må gøre op med sig selv, hvor de står, både i dag og i fremtiden. Jeg stemmer ja og vil opfordre andre til at gøre det samme. Men jeg respekterer også, at andre fans står et andet sted. Hvis man er uenig i indholdet og savner noget, vil jeg opfordre til at gå ind i den videre proces sammen med Fanafdelingens bestyrelse. Indholdet skal foldes ud, og det er der, arbejdet for alvor begynder. Selvom vi er nogle, der har brugt uendelig meget tid, er vi først lige begyndt, og den proces fordrer et stærkt fællesskab mellem os fans videre frem.

Jeg deltager i debatmødet den 31. maj og vil være i Hytten inden hjemmekampen mandag og også away til AGF-kampen. Her er alle velkomne til at tage fat i mig og drøfte indhold. Jeg svarer også på beskeder og tager gerne alle de relevante dialoger. Tag blot fat i mig.

Til slut vil jeg opfordre alle til at tænke sig om, inden dialogen tages på de sociale medier og ikke mindst til at mødes på tribunen i god ro og orden.

Tak for jeres tillid.

Skrevet af

Spred ordet