Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 16/11

Der blev i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i Fanafdelingen med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
3. Afstemning af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Denne ekstraordinære generalforsamling havde alene til formål at tage stilling til bestyrelsens forslag om ændring af dato for deadline til opstilling som kandidat som Fanrepræsentant til bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

 


 

Bestyrelsen indstillede Aske Stentoft som dirigent og Michael Haddar som referent.
Indstillingerne vedtages af de fremmødte.

Dirigenten fremlagde bestyrelsens indstillinger til vedtægtsændringer og bevæggrundene, der lå til grund for forslaget.

Dirigenten fremlagde bestyrelsens ændringsforslag samt den berørte vedtægtstekst.
Generalforsamlingen fik herefter mulighed for at stille spørgsmål.
Der bliver spurgt til, hvornår ændringen ville træde i kraft. Dirigenten svarede at det ville træde i kraft med det samme.
Det oplyses ydermere, at Fanafdelingens ordinære generalforsamling også vil blive flyttet.

Der blev stemt om ændringen via håndsoprækning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen blev kort efter hævet.

 

Er du endnu ikke medlem kan du melde dig ind i Fanafdelingen og støtte vores arbejde for blot 100 kr. årligt (eller 225 kr. via et Kombi-medlemskab).

Skrevet af

Spred ordet