Referat: Ordinær generalforsamling 1. marts 2020

FOTO: Robert Hendel

Tid og sted:

Fanzonen bag Sydsiden

Brøndby Stadion 30

2605 Brøndby
Søndag den 1. marts 2020 klokken 11:30

Fremmødte: 93

Velkomst v. formand Lasse Bauer

Til planlagt tid bød formand Lasse Bauer de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.

Valg af dirigent og referent

Lasse Bauer indstillede Sarah Agerklint som dirigent og Troels Ørum som referent, hvilket generalforsamlingen vedtog. Karina og Samuel blev valgt som uvildige stemmetællere.

Bestyrelsens beretning

Lasse Bauer fortalte om året, der er gået – det første år i foreningens levetid. Der er blevet afholdt mange succesfulde arrangementer, og der er blevet udtrykt holdninger om og givet input til driften af klubben. Endelig kunne han fortælle, at licensaftalen mellem A/S og amatørerne er blevet opdateret, så den uopsigelige aftale nu også indeholder, at Brøndby fremover skal hedde Brøndby IF, spille i gult og blåt og have hjemme i Brøndby.

Forelæggelse af regnskab og budget

Kasserer Lasse Hjorth gennemgik regnskabet og budgettet for det kommende år. Der blev ikke stillet spørgsmål fra salen, og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Behandling af forslag

Bestyrelsen havde på forhånd stillet forslag om fire vedtægtsændringer. Disse fire blev indledningsvis gennemgået af Mark Jensen. Undervejs foreslog Robert Hendel den kommende bestyrelse at overveje til næste års generalforsamling, at medlemmer, der står til ekskludering, får mulighed for at få taget deres eksklusion op til afstemning på generalforsamlingen, da det er praksis i mange andre foreninger.

Alle fire forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt.

Valg af fanrepræsentant

Begge kandidater indledte med at præsentere sig selv og deres kandidatur for generalforsamlingen. Der blev ikke stillet spørgsmål til dem inden afstemningen, som Sune Blom vandt med stemmerne 83 mod 9 til Henrik Andersen. Der blev i alt afgivet 93 stemmer, heraf 13 fuldmagtsstemmer og én ugyldig.

Valg af bestyrelse

Lasse Bauer blev genvalgt som formand uden modkandidat.

Claus Billehøj blev genvalgt som næstformand uden modkandidat.

Lasse Hjorth blev genvalgt som kasserer uden modkandidat.

Til de resterende syv bestyrelsespladser var der otte kandidater. Stemmerne fordelte sig således:

Joakim Breinholt: 83

Henrik Worsøe: 58

Magnus Gøtsche: 92

Mark Jensen: 61

Michael Haddar: 66

Peter Nielsen: 80

Troels Ørum: 57

Henrik Andersen: 41

Afgående bestyrelsesmedlem Nicklas Lagerstorf blev takket for sit bidrag til Fanafdelingens bestyrelse.

Eventuelt

Her var der ikke noget til, hvorfor Lasse Bauer rundede generalforsamlingen af.


Skrevet af

Spred ordet