Generalforsamling søndag d. 13/3 – valg samt forslag

Så er det på søndag, at vi har den årlige ordinære generalforsamling i Fanafdelingen.

Der er valg til bestyrelsen, og vi ved allerede nu, at vi skal vælge en ny Fanrepræsentant, da Sune Blom ikke genopstiller. Der skal også vælges en ny formand, da Claus Billehøj aftræder for at stille op til posten som Fanrepræsentant.

Lars B. Petersen stiller op til posten som formand.

Peter Nielsen genopstiller til posten som næstformand.

Aske Stentoft stiller op til posten som kasserer.

Michael Haddar genopstiller til bestyrelsen

Magnus Gøtsche genopstiller til bestyrelsen

Nicklas Lagersdorf genopstiller til bestyrelsen

Udover Claus, så er der også fire andre fra bestyrelsen der ikke genopstiller, så ved vi med sikkerhed, at vi får flere nye ansigter i bestyrelsen.

Vi har allerede modtaget flere tilkendegivelser fra personer, der vil stille op til bestyrelsen, men møder man op på dagen (og i øvrigt lever op til Fanafdelingens vedtægter), så kan man også opstille på dagen.

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægter:

Jf. foreningens vedtægter §5 stk. 4, så fremgår det at agendaen skal indeholde to punkter, der ikke praktiseres i dag. Det drejer sig om pkt. 11 ‘Valg af to suppleanter’ og pkt. 12 ‘Valg af revisor’.

Derfor ønsker bestyrelsen at vedtægterne opdateres og disse to punkter slettes.

Desuden skal vi behandle et forslag fra Lasse Bauer. Forslaget kan læses i sin helhed her.

Er du i tvivl om du stadig er medlem af Fanafdelingen, så kan du tjekke det ved at logge ind her.

Er du endnu ikke medlem, så kan du melde dig ind her!

Skrevet af

Spred ordet