Udmelding fra Fanrepræsentanten ang. honorar

Som medlem af bestyrelsen i den professionelle afdeling modtager man som menigt medlem et personligt honorar på 75.000 kr. Det blev besluttet på den generalforsamling der blev afholdt den 31. marts 2022 i den professionelle afdeling. Det var den samme generalforsamling, hvor jeg blev formelt valgt ind i bestyrelsen.

Det gælder også mig som Fanrepræsentant. Jeg modtager altså et personligt honorar på 75.000 kr. pr. år.
Rigtig mange fans gør en kæmpe forskel i vores fanmiljø, fra dem der maler tifoer til de frivillige i busserne til udekampe til dem der gør en forskel i Fanafdelingen. Og mange andre. Det gør de af kærlighed til Brøndby og for at styrke fællesskabet. Helt frivilligt.

Derfor har jeg, efter gode drøftelser med Fanafdelingens bestyrelse, besluttet at jeg ikke skal have det honorar jeg får. Det er ikke mit, det er vores. Jeg tager en frivillig tørn som så mange andre.

Det er ikke en beslutning, der bare sådan kan tages. Der er en del juridiske og bestyrelsesmæssige forhold man skal forholde sig til.

Derfor er jeg, i fuld overensstemmelse med Fanafdelingens bestyrelse, kommet frem til følgende model:

• Jeg modtager det honorar, der til en hver tid er gældende for bestyrelsen.
• Dette er et personligt honorar og udbetales derfor til mig til fanrepræsentanten personligt, og jeg svarer skat heraf.
• Det beløb, der er tilbage efter skat, sender jeg direkte videre til Fanafdelingen, og jeg redegør mundtligt for regnskabet forbundet hermed overfor formandskabet i Fanafdelingen.
• Fanafdelingen sikrer at midlerne fremgår af Fanafdelingens regnskab.
• Fanafdelingen sikrer, at midlerne anvendes specifikt til oplysning i Brøndbys fanmiljø om hvordan Brøndby som henholdsvis fodboldklub, aktieselskab og kulturinstitution er organiseret og hvordan fans kan søge indflydelse.

Claus Bjørn Billehøj, Fanrepræsentant, 2. Maj 2022

Skrevet af

Spred ordet