Kandidater til Fanafdelingens bestyrelse

Generalforsamlingen er Fanafdelingens højeste myndighed. Og her vælges de personer til bestyrelsen der skal varetage medlemmernes interesser.

For at give alle kandidater, der har meldt sig på banen, en mulighed for at komme til orde, så har Fanafdelingen her på hjemmesiden givet plads til dette. Til den kommende generalforsamling, så har flere kandidater meddelt deres kandidatur, før den deadline der var sat for at få mulighed for at præsentere sig selv. Her er der flere der allerede sidder i bestyrelsen. Men der er også kommet en række nye kandidater på banen. Dem alle kan du møde her

Ønsker man at stille op til bestyrelsen og få sit navn med på stemmesedlen, så skal man melde sit kandidatur senest torsdag d. 2. marts kl. 19:00 til admin@fanafdelingen.dk

Man kan naturligvis stadig melde sit kandidatur på selve generalforsamlingen.

POST SOM FORMAND

Lars B. Petersen, nuværende formand. Genopstiller. Valgt til bestyrelsen til GF i 2022.

Twitter: https://twitter.com/LBOP_NNIT

Forhold til Brøndby IF

På vores generalforsamling den 9. marts, søger jeg genvalg som Formand. Siden marts 2022 har det været et kæmpe privilegie at være i rollen, og jeg har passionen, energien og ideerne til at fortsætte 1 år mere. Der er nemlig meget mere vi sammen kan opnå endnu.

Jeg er grundlæggende ikke glad for flerklubs-ejere. Men de er nu en realitet i Brøndby, og mit håb er, at vi via en bindende aftale, kan sikre så mange principper og rettigheder for fans / forening som muligt. I min optik gør det mig ikke pro-GFH el. anti-GFH. Men derimod Pro Brøndby.

Siden marts 2022 er medlemstallet næsten fordoblet. Det er et udtryk for, at Fanafdelingen som konstruktion, er vigtig i den tid vi lever i. Værdikampagnen igangsat med stor opbakning, og der er mere i vente. Vi har afholdt et historisk ’Stormøde’ i januar med tæt på 500 deltagere. Og på den vigtige indsats med velgørende arbejde, så har både Julehjælpen og samarbejdet med Red Barnet, sat nye rekorder.

Jeg håber du vil tage del i Generalforsamlingen. Og jeg sætter stor pris på din stemme. Uanset om den er på mig eller ej. Mange tak.

Motivation for at stille op

Først og fremmest er vi i gang med en proces der potentielt kan skabe en historisk fan / klub aftale, og som dermed kan bidrage til et mere forenet fællesskab omkring vores elskede fodboldklub og forening. Der er brug for en vej frem som kan forsone, ikke splitte.

Vi skal naturligvis ikke have en aftale for enhver pris. Den skal have det rette indhold hvor det som minimum står klart, at klub og fans er enige i ’ånden’ omkring værdier, drift og udvikling. Når vi dertil, så vil en aftale i sig selv have stor værdi både i Brøndby, men også for andre klubber som potentielt står i samme situation.

Og så ligger der også et arbejde foran os på nationalt og europæisk plan. Div. Foreningen har med Cirkulære 21 allerede gjort noget for at beskytte integriteten af dansk fodbold, men mere kan gøres, ikke mindst i lyset af UEFA’s seneste rapport bl.a. med fokus på ejerskaber.

POST SOM NÆSTFORMAND

Peter Bjergsted Schiewitz, nuværende næstformand. Genopstiller. Valgt til bestyrelsen til GF i 2020, 2021 og 2022.

Twitter: https://twitter.com/BjergstedPeter

Forhold til Brøndby IF

Jeg har fulgt Brøndby siden midt/slut 80’erne og har igennem tiden haft en aktiv rolle i en del fanrelaterede ting som fx opstarten af Sydsiden (dengang Faxe-tribunen) samt opstart af Brøndby Tifo.

Har været capo på tribunen (i 90’erne og 00’erne) og har arrangeret et hav af ture i Danmark og Europa.

Er til dagligt ansat som administrator i Brøndby Support, er frivillig i Hytten samt frivillig Næstformand i Fanafdelingen. Siden taktstokken i slut 00’erne blev givet videre til yngre kræfter på Sydsiden, har jeg haft sæsonkort til langsiden.

Jeg kom ind i bestyrelsen i Fanafdelingen i 2020 efter at være blevet opfordret til det af den daværende formand, og har siden 2021 siddet som næstformand. Her har jeg indgået i et godt formandskab med først Claus Billehøj og nu Lars Petersen.

Forhold til Brøndby IF

Jeg prøver i min rolle som næstformand at tale den brede fanfællesskabssag, og jeg er primært en af dem, der arbejder bedst i kulissen bagved med at få tingene til at lykkes. Jeg føler en stor forpligtelse for, at jeg med min mangeårige baggrund i fanmiljøet er med til at drive og styrke Fanafdelingen.

Angående det nye ejerskab, så er jeg generelt ikke fan af flerklubs-ejerskaber i fodbold, og slet ikke det der er endnu værre med klubber ejet af olie-stater eller energidrik-producenter. Vi står dog i en fodboldverden, der i dag ser markant anderledes ud end tidligere, og her skal vi forsøge at styrke klubben, så godt vi kan uden dog at gå på kompromis med klubbens værdier.

Når nu ejerskabet er, som det er, så ser jeg en mulighed for, at vi med en stærk og unik aftale mellem klub og fans kan gå forrest, som Brøndby IF altid har været kendt for. Og at vi med en sådan aftale kan holde det nye ejerskab op på de ting, der er vigtige for os, der har fulgt klubben i mange, mange år.

POST SOM KASSERER

Aske Stentoft, nuværende kasserer. Genopstiller. Valgt til bestyrelsen til GF i 2021 og 2022.

Twitter: https://twitter.com/Stentoft01

Forhold til Brøndby IF

Jeg er født og opvokset i hjertet af København. Og jeg adskiller mig nok derfor fra den klassiske brøndbyfan. Min bedste ven gennem hele mit liv, tog mig med på stadion. Og det var som en instant forelskelse. Og fra da vi ca. 12 år, så tog vi turen med toget til Brøndby og de korte udebaneture.

I slut-00’erne startede en ny epoke. Klubben var ikke længere et sportsligt lokomotiv. Det betød jeg som fan ændrede min forståelse for hvad det betød at komme på stadion. Og særligt da vi næsten gik konkurs ændrede meget. Det handlede om mere end bare sejre. Jeg blev bevidst om at Brøndby havde en vital plads i mit hjerte

Nu er jeg så kommet ind i en 3. epoke. Og det skyldes Brøndby nu er noget jeg deler med mine børn. Nu er mit forhold til Brøndby blevet større end bare en passion. Nu er det blevet hjerteblod. De oplevelser jeg har på stadion er ikke begrænset til en ‘egoistisk’ prioritering og en oplevelse jeg har. Det er blevet større end det. Brøndby har styrket mine bånd til mine børn.

Motivation for at stille op

Motivationen da jeg blev valgt ind i 2021 var Fællesskabsbilletterne. Jeg så dem som en konkret materialisering af hvad FAs rolle er. Sikre alle en plads i Fællesskabet, løfte en opgave individet ikke kan løfte alene og sikre nye fremtidige fans.

Det ser jeg ikke anderledes på nu. Men nu er opgaven blevet større. Nu handler det om at sikre os, der er i Fællesskabet, kan finde hinanden. Igen.

Det er ingen hemmelighed, at fællesskabet har slået sprækker. Og ved at respektere hinandens forskellige synspunkter og finde en styrke i det der forener, kan vi sikre en vej, så det ikke krakelerer. Den aftale vi er i proces med sikre, er bare en start. Selv hvis vi får en stærk aftale i hus, så venter der et stort arbejde. Og der vil FA få en central rolle. Og et kæmpe ansvar for at facilitere.

Fordi jeg de sidste to år har været på rejsen, og har fået stærke relationer til flere sider, så mener jeg ikke bare, jeg er kvalificeret til at deltage i den videre proces. Jeg føler det er mit ansvar.

SYV POSTER SOM MENIGT BESTYRELSESMEDLEM

Michael Haddar, nuværende bestyrelsesmedlem. Genopstiller. Valgt til bestyrelsen til GF i 2019, 2020, 2021 og 2022.

Twitter: https://twitter.com/Haddifax

Forhold til Brøndby IF

Jeg har haft det privilegie at have været en del af Fanafdelingens bestyrelse siden begyndelsen i 2019.

I min første tid i bestyrelsen, havde jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med Henrik Worsøe, der blandt andet talte om ”de 13 andre dage” – hvordan kan vi aktivere vores fantastiske fællesskab, når der ikke lige er en hjemmekamp?

Den indgangsvinkel har i høj grad inspireret mig og mit arbejde i Fanafdelingen. Jeg er stolt over alt det gode sociale arbejde, vi har fået stablet på benene i samarbejde med blandt andre Mødrehjælpen, Agger Foundation, Red Barnet og Dansk Folkehjælp.

Motivation for at stille op

Min motivation for at stille op – dengang i 2019 som nu – er ønsket om et stærkere fællesskab med større socialt engagement. Bliver jeg valgt igen, ser jeg frem til at fortsat at være primus motor på Fanafdelingens sociale arbejde.

De seneste måneder har, naturligvis, i høj grad været præget af salget af klubben og GFH’s indtog. Det har været en hård tid, hvor vores fællesskabet er kommet under pres. Splittelsen vi desværre har set, påvirker os alle dybt – og i Fanafdelingens bestyrelse har vi gjort alt for at bygge bro og agere samlingspunkt i en svær tid. Det har bestemt ikke været nemt, men jeg føler vi langt henad vejen er lykkedes med vores arbejde. Jeg bakker 100 procent op om den linje formandskabet har lagt og vil også gøre det fremadrettet, hvis jeg får lov til at fortsætte i bestyrelsen.

Magnus Gøtsche, nuværende bestyrelsesmedlem. Genopstiller. Valgt til bestyrelsen til GF i 2019, 2020, 2021 og 2022.

Forhold til Brøndby IF

Brøndbyfan siden jeg var lille. Været til samtlige hjemmekampe og udebaneture – ind- og udland – siden jeg var ung. Jeg er en del af Alpha Brøndby, Brøndby Tifo og har været i Fanafdelingens bestyrelse siden dens begyndelse. Især Brøndby Tifo har været et hjertebarn i mit fan-liv, hvor der er brugt utrolig mange timer i design, planlægning og maling.

De værdier, som klubben afspejler, betyder meget for de følelser, som jeg lægger i mit frivillige arbejde som fan, der kan siges at være et fuldtidsarbejde ved siden af mine andre gøremål. I dag er jeg 29 år, og har snart et barn på 2 år, der naturligt også fylder en del.

Motivation for at stille op

Fanafdelingen har fire formål, som jeg alle ønsker at fremme. I min tid i bestyrelsen har jeg før haft fokus på at få styrket den lokale forankring samt øge vores position som social aktør. I det seneste år har jeg primært haft fokus på udgivelse af artikler på vores hjemmeside og dertil kommunikation.

Siden spekulationerne om at der ville indtræde nye ejere i Brøndby IF, så har det ligget mig meget på sinde, i hvilken retning klubben udvikler sig – både økonomisk og værdimæssigt. Jeg har mildest talt ikke været glad for at få GFH ind som majoritets ejere, da de (bl.a. ved at være en kapitalfond og flerklubsejer) repræsenterer en forkert udvikling i fodboldens verden.

Vi er nødt til gennem en stærk aftale at sikre grundlæggende værdier, samt udfordre dem på at agere som flerklubsejer, da det underminerer klubbers selvstændighed. Og i mine øjne skal Brøndby IF altid være en hundrede procent selvstændig klub.

Nicklas Lagerstorf, nuværende bestyrelsesmedlem. Genopstiller. Valgt til bestyrelsen til GF i 2019, udtrådte i 2020, men blev valgt ind igen til GF i 2021 og 2022.

Twitter: https://twitter.com/nicklaslager

Forhold til Brøndby IF

Jeg er 28 år gammel, har været Brøndbyfan hele mit liv, og de sidste ca. seks år har jeg haft æren af at være capo på Sydsiden. Jeg var også med til at starte Fanafdelingen for år tilbage. På trods af min forholdsvis unge alder har jeg oplevet en hel del i Brøndbys fanmiljø.

De sidste ti år har Brøndby fyldt nærmest alt i mit liv. Jeg har rejst Danmark og Europa rundt for at yde det maksimale, jeg kunne, for vores alles klub. De fleste af kampene har jeg ”set” med ryggen til banen.

Kærligheden til Brøndby IF har jeg fået ind med modermælken. Udover mine forældres opdragelse har jeg også fået et tæt forhold til klubben via min egen ”karriere”. Fra jeg var 11 til 17 år spillede jeg i Brøndby, og jeg har en enorm kærlighed til moderklubben og hele foreningslivet omkring den.

Motivation for at stille op

Nogle vil måske tro, at jeg vil sidde i bestyrelsen for at bestemme. For at jeg og mine venner kan have en finger med i alle beslutninger. Det er forkert. Jeg genopstiller, da jeg føler, at jeg har et ansvar. Et ansvar over for mig selv, et ansvar over for ALLE medfans og et ansvar over for vor alles klub.

Den tid, vi befinder os i nu – og de tilhørende udfordringer – behøver jeg ikke beskrive. Dem kender vi alle. Det er her, jeg føler, at jeg har et ansvar. Et ansvar for minimum at forsøge at samle en mere eller mindre splittet fanbase. Jeg ved mange ikke ser mig som en del af løsningen. Det vil jeg gøre mit for at bevise jeg kan være.

Mange snakker om, at Brøndbys fans skal samles igen, og tro mig, der er intet, jeg hellere vil end at skråle mine lunger ud for de gule og blå. Det er simpelthen bare ikke muligt for mig nu af årsager, som de fleste nok kender.

Kan jeg garantere, at vi kommer tilbage til det? Nej.

Kan jeg garantere, at jeg vil arbejde for det? Ja, i allerhøjeste grad.

Nicolai Bryde Nielsen, nuværende bestyrelsesmedlem. Genopstiller. Valgt til bestyrelsen til GF i 2022.

Twitter: https://twitter.com/NicolaiBrydeNie

Forhold til Brøndby IF

Brøndby og fodbold har været en del af mig hele mit liv.  Jeg har været brøndbyfan fra barnsben og har fulgt klubben i tykt og tyndt i over 25 år. Over 800 kampe.

Min passion for fodbold blev født i Brøndby, og har mere end noget andet formet mit liv. Næsten alle mine venskaber er sket igennem Brøndby, og senere de store fodboldrejser jeg har taget ud i verden. Først med Brøndby, men også med landsholdet og senere til alle de store oplevelser på store og små tribuner i hele verden. Fra Østeuropa til Sydamerika. Fra Thisted til Sakskøbing.

Motivation for at stille op

Da jeg stillede op til bestyrelsen sidste år, så var det for at sikre Fanafdelingen fortsat skulle arbejde for de holdepunkter, der bl.a. omfattede man ikke ønskede at være ejet af en flerklubsejer. Jeg er så stor modstander af en flerklubsejer i Brøndby, fordi vores klub skal være uafhængig af interesser, der ikke kun har Brøndby som fokus.

For mig skal en fodboldklub beholde sin unikke kultur. Og det Brøndby jeg forelskede mig i, skal være formet af dem der elsker klubben. De frivillige der lægger utallige timer i at støtte klubben skal have en stemme. Og indflydelse.

Men nu er GFH her. Så derfor genopstiller jeg. Fordi jeg vil være med til at sikre en aftale, der på bedste vis kan sikre en bevarelse af den unikke klub vi elsker.

Louise Sahlberg, nuværende bestyrelsesmedlem. Genopstiller. Valgt til bestyrelsen til GF i 2022.

Twitter: https://twitter.com/LouiseSahlberg

Forhold til Brøndby IF

Jeg hedder Louise, er 41 år gammel, mor til to fodboldtossede drenge, og har fulgt Brøndby i mere end 25 år. Jeg har gennem årerne lavet masser af frivilligt arbejde i klubben, både aktiviteter vedrørende 1. holdet og i forhold til moderklubben.

Motivation for at stille op

Jeg er formand for BrøndbyDamer, som jeg var med til at stifte sidste år. En forening, som brænder for at få flere – især damer – på stadion, og som virkelig rummer mange skønner mennesker. Fodbold skal helst ses på stadion, og her vil vi gerne være et netværk, som kan skabe nye relationer og bekendtskaber, man kan tage til fodbold med.

Jeg har siddet i FA bestyrelse det sidste år og synes, at vi er godt i gang med et vigtigt arbejde, som jeg gerne vil fortsætte med. Derfor genopstiller jeg til bestyrelsen. Fanafdeling skal rumme det brede fællesskab, og derfor synes jeg det er vigtigt, at vi også er bredt repræsenteret i bestyrelsen.

Brian Iversen, Ikke i bestyrelsen. Opstiller

Twitter: https://twitter.com/BrianIversen

Forhold til Brøndby IF

Jeg har været fan af Brøndby IF siden start 90’erne, hvor jeg sammen med 3 kammerater huserede på jyske/fynske aways. Det gav gode minder som romerlyskampen i Aalborg og Mogens Kroghs udligning i Århus – Ja, så gammel er jeg. Siden kom der mere arbejde, en kone og to børn, og i en længere periode fulgte jeg holdet fra sofaen i Kolding. Min ældste var med på stadion første gang som 4 årig, og der gentændtes flammen. De sidste to år har vi haft sæsonkort (billetabbo), og vi tager på stadion så tit vi kan, oftest på øvre Syd. I efteråret var vi med i Basel, hvilket var en fed oplevelse. Jeg tror det er et ret almindeligt forløb for ”voksne” fans.

Motivation for at stille op

I bestyrelsen vil jeg gerne bidrage med en pragmatisk tilgang til udfordringerne. Jeg er god til at gennemskue og overskue problemstillinger, og håber på at kunne sikre at vi er bedst muligt klædt på til at træffe beslutninger. Jeg er vant til at arbejde med mennesker med holdninger, hvor vi skal lande et fælles udgangspunkt for vejen frem. Det er mit indtryk at der findes en stor gruppe fans, der også er midtsøgende i deres tilgang og holdning – dem vil jeg gerne repræsentere. Jeg tror meget på Fællesskabet som værdi, og vil derfor søge løsninger fremfor konflikt/splittelse.

Rasmus Augustesen, Ikke i bestyrelsen. Opstiller

Twitter: https://twitter.com/RLAugustesen

Forhold til Brøndby IF

Jeg er 31 år og arbejder til dagligt med online markedsføring. Meget af mit arbejde går med kommunikation, det at skabe værdi og inspirere. Jeg blev bidt af fodbolden i 90’erne, da jeg som barn så Tipslørdag og selv spillede fodbold. Jeg er et skilsmissebarn og har ikke som sådan haft den klassiske opvækst med familie-tam-tam, lørdagskyllinger eller ture til BonBon-land.

Brøndby IF blev som en surrogat-familie for mig. Den bød mig velkommen og fik mig til at føle mig ønsket. Brøndby gav mig struktur, og tillod mig at blive en del af et fællesskab. Jeg har fået mange venskaber og oplevelser med Brøndby IF, og det har unægteligt været med til at definere den jeg er i dag. Jeg ønsker at mine børn får mulighed for at opleve det samme i Brøndby, som jeg har oplevet. I Brøndby er man nemlig Aldrig Alene.

Motivation for at stille op

Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen fordi jeg mener vi Brøndbyfans skal have en større stemme. For at bevare klubbens særegne identitet, respekt for os og fankulturen, kigger jeg meget mod ejerskaberne i Tyskland og på hvordan klubberne i Bundesligaen bevarer klubbernes ånd, samtidigt med at de kan konkurrere sportsligt.

Jeg vil arbejde for at bekæmpe prisstigninger på hjemme- og udekampe. Prisen for at se fodbold på stadion eller i tv er steget markant. Det ekskluderer for mange fans, også de unge. Vi skal ikke finansiere skyhøje spillerlønninger og agent fees. Essensen i fodbolden er, at den er for os allesammen.

Klubbers eksistensgrundlag er truet af hedgefonde og en regulering af disse, som ikke fungerer. Jeg vil arbejde for at regeringerne, EU og UEFA vil gøre alt i deres magt for at beskytte klubberne og fodbolden som helhed. Fanafdelingen er et forbillede for mange andre klubber og viser fans’ stemmer skal have mere indflydelse.

Povl Arne Petersen, Ikke i bestyrelsen. Opstiller

Twitter: https://twitter.com/povlarne

Forhold til Brøndby IF

Jeg var sofafan med lejlighedsvise besøg på stadion siden midten af 80’erne, hvis jeg da ikke dækkede kampene som journalist på B.T. Men gennem de sidste ca. ti år er mit engagement som fan vokset og vokset. Ikke mindst fordi jeg fik en snart voksen søn at dele min lidenskab med. Så den sidste del år har den stået på sæsonkort på Sydsiden og mange udebaneture i ind- og udland.

Med et stigende engagement i klubben og fanscenen er jeg også blevet meget interesseret i, hvad der sker udenfor banen – både i klubben, selskabet og blandt fansene. Med interessen for alt det der foregår, så har jeg selvfølgelig også holdninger til det. Holdninger som jeg gerne vil bruge til at udvikle fanscenen i Brøndby i en positiv retning.

Jeg er uddannet journalist og har arbejdet som journalist og redaktør på en række dagblade, heriblandt 14 år på B.T. Siden er jeg blevet kommunikationsrådgiver. Desuden har jeg været tillidsmand gennem en årrække og har stor erfaring at forhandle aftaler, overenskomster m.m.

Motivation for at stille op

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil yde mit bidrag til det gode arbejde, som Fanafdelingen står for. Og så fordi jeg meget gerne vil være med til at samle Brøndbys fanscene igen. Vi skal kunne være forskellige sammen. Det kræver respekt og forståelse for hinanden. Men den slags kommer ikke af sig selv, det kræver masser af god kommunikation. Og her kan jeg bidrage med mine evner og erfaringer.

Jeg vil helhjertet støtte arbejdet med at lande værdiaftalen med de nye ejere. Det vigtigste er at sikre bestyrelsespladsen i A/S. Lige nu har vi en bestyrelsesplads på ejernes nåde via vedtægterne. Den skal sikres med en aftale.

Jeg er ikke begejstret for GFH, men det er nu engang de ejere, vi har. Det gør det endnu vigtigere, at vi får en aftale, som forpligtiger GFH og fremtidige ejere til at samarbejde med Fanafdelingen.

Er det ovenstående naivt og uopnåeligt? Det tror jeg ikke, men hvis vi ikke forsøger, så sker det i hvert fald aldrig. Nu stiller jeg op og giver mit bidrag til, at det kan lykkes.

Efter deadline

Den 25. februar havde vi deadline for at få sit kandidatur på hjemmesiden med dertilhørende motivation. Løbende vil dette afsnit blive opdateret med kandidaturer modtaget efter d. 25 februar:

FORMAND
NÆSTFORMAND
KASSERER
SYV POSTER SOM MENIGT BESTYRELSESMEDLEM

Ike Topp-Danielsen, Ikke i bestyrelsen. Opstiller

Sara Schou Holm, Ikke i bestyrelsen. Opstiller

Carsten Sloth, Ikke i bestyrelsen. Opstiller

 

Skrevet af

Spred ordet