Resultatet af Generalforsamlingen i går

I går var på mange måder en vigtig dag for vores forening. Med et fremmøde på over 300 – samt afgivelse af fuldmagter – var der mødt 393 stemmer frem. En klar rekord i forhold til tidligere år. Tak til alle jer der mødte frem!

Mødet endte med at være et fire timers lang møde, hvor formanden aflagde sin beretning, kasseren forelagde regnskab samt budget, en status på aftale mellem Brøndby IF og Fanafdelingen, forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen, gode forslag fra medlemmer samt til sidst kampvalg, hvor det kun var ved de menige bestyrelsesposter, som der var kampvalg ved. Herunder kommer en kort opsummering af de beslutninger, der blev foretaget på generelforsamlingen i går – det vil senere blive opfulgt af et referat.

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Forslag til generelle vedtægtsændringer fra Bestyrelsen blev alle godkendt

Forslag fra medlemmer

Det indkomne forslag fra Jesper Friberg angående penge til en juridisk analyse af oprettelse af en fond, der har til hensigt at købe sig ind i Brøndbyernes IF A/S, blev godkendt. Således kan Jesper Friberg se frem til at modtage penge til det fra Fanafdelingen i omegnen af 25-40.000 kr.

Forslaget fra Mads-Erik Schiønnemann om at pålægge Fanafdelingens bestyrelse at nedsætte et udvalg, der har til formål at samle fans på nationalt plan til at diskutere ejerskab af fodbolden samt sikre øget fanindflydelse på denne del, blev også godkendt.

Steen Bonvang havde indstillet fire forslag omhandlende, at Fanafdelingen skal udarbejde en handicappolitik samt få Brøndby IF til at forbedre deres handicappolitik samt faciliteter for handicappede. Dertil skal der være en handicaprepræsentant, der kan vejlede bestyrelsen og andre i Fanafdelingen. Alle forslag blev godkendt.

Til slut havde vores Fanrepræsentant Claus Bjørn Billehøj forslået at pålægge bestyrelsen, at den skal træffe nogle pejlemærker for fanrepræsentantens virke ift. ejerskabet, der er gældende indtil en eventuelt aftale mellem Brøndby IF og Fanafdelingen, hvilket skal godkendes på en ekstraordinær general forsamling inden april 2023. Forslaget blev godkendt.

Du kan læse alle forslagene i sin helhed her

Valg af fanrepræsentant

Claus Bjørn Billehøj blev valgt uden modkandidater.

Valg af formand

Lars B. Petersen blev valgt uden modkandidater.

Valg af næstformand

Peter Bjergsted Schiewitz blev valgt uden modkandidater.

Valg af kasserer

Aske Stentoft blev valgt uden modkandidater.

Valg af menig bestyrelse
 • Nicklas Erik Lagerstorf, genopstiller: 343 stemmer
 • Magnus Gøtsche, genopstiller: 339 stemmer
 • Michael Haddar, genopstiller: 310 stemmer
 • Nicolai Bryde, genopstiller: 307 stemmer
 • Ike Topp-Danielsen, ny kandidat: 303 stemmer
 • Sara Schou Holm, ny kandidat: 294 stemmer
 • Carsten Sloth, ny kandidat: 225 stemmer
 • Louise Lien Sahlberg, genopstiller: 144 stemmer (ikke valgt)
 • Povl Arne Petersen, ny kandidat: 101 stemmer (ikke valgt)
 • Rasmus Augustesen, ny kandidat: 47 stemmer (ikke valgt)
 • Brian Iversen, ny kandidat: 35 stemmer (ikke valgt)
Afrunding

Da klokken var omkring 23.30, blev der afrundet i god ro og orden. Vi vil fra Fanafdelingens side sige stort tak til Louise Lien Sahlberg, Juri Rao samt Jonathan Holtegaard for det stykke arbejde, de alle har lagt i bestyrelsen i det forgangne år. Ligeledes skal lyde en tak til de kandidater, der opstillede til bestyrelsen, men ikke blev valgt ind. At der er kampvalg hvert år er vigtig for foreningens udbredelse og legitimering.

Vi håber at alle tilmeldte nød aftenen. Hvis man har ris og/eller ros, så må man gerne tilsende det til følgende mail kontakt@fanafdelingen.dk, hvor vi vil tage de forskellige inputs med til næste år.

Blå-gule hilsner

Bestyrelsen i Fanafdelingen

Skrevet af

Spred ordet