Generalforsamling 09.03.2023 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning i punktform som blev præsenteret af formand, Lars B. Petersen overfor generalforsamlingen.

Velkommen

Tak til de mange fremmødte. Historisk tilslutning til generalforsamlingen og Fanafdelingen generelt: sidste år samme tid var vi ca. 700 medlemmer, nu er vi mere end det dobbelte! Vi skylder alle medlemmer en stor tak.

Tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgange år; mange møder og timer forbrugt.

Det har været et år med mange dilemmaer og svære beslutninger. Jeres arbejdsindsats har været enestående.

Og i lyset af dette – eller måske snarere på trods af dette – så er det en kæmpe tilfredsstillelse at se, at ikke mindre end otte ud af 10 søger genvalg. Det er virkeligt flot. Jonathan Holtegaard og Juri Rao – som ikke genopstiller – fortjener en kæmpe tak.

Tak til vores Fanrepræsentant Claus Bjørn Billehøj, for det altid gode samarbejde. Og Claus’ måde at repræsentere os på ift. klubben og andre interessenter. Vi er aldrig i tvivl om at du har hjertet det helt rigtige sted, og anerkender den ofte meget svære situation du befinder dig i. Fra bestyrelsens side, skal lyde et stort tak.

Tak for det gode samarbejde med alle frivillige kredse, uanset om vi taler med Hyttens utrættelige frivillige, Svinget, Brøndby Support, Alpha, BrøndbyDamer eller andre fans der kommer med gode input.

Og tak til samarbejdspartnere, såsom Nanna og Teis fra 3point/BrøndbyLyd og Robert Hendel med hjælp til vores hjemmeside, som dermed hjælper os med at nå ud til alle fans.

Og sidst men ikke mindst Peter og Aske for arbejdet med generalforsamlingen!

Et år med mange ansigter

Uro til kampe og sprækker i fællesskabet.

Et absolut lavpunkt var overfaldet på Næstformand Peter Bjergsted Schiewitz og andre frivillige i Hytten i efteråret.

Et efterfølgende højdepunkt var den store støtte og kærlighed som strømmede til Peter, Jette og alle de andre frivillige i møde. Tak for det!

Som altid har der igennem året været godt gang i Brøndby-Twitter – og online generelt – hvor tonen jo desværre kan stikke lidt af fra tid til anden.

Men det har også været meget glædeligt at se fans søge hinanden gennem diverse indsamlinger, fan mødet i hytten, fire debataftener om vores værdier og ikke mindst Stormødet for alle fans den 29. januar.

Nyt ejerskab, proces om en aftale og en dialog der skal tages i Brøndby, men i høj grad også på nationalt og internationalt plan.

 • Fanafdelingen vil mødes med Divisionsforeningen vedrørende en køreplan for nye cirkulærer
 • Forslag senere til generalforsamlingen til afstemning om samarbejde på tværs i fanmiljøet
 • Fanafdelingen er medlem af Football Supporters Europe, hvor dialogen også kan leve
 • UEFA og The Football Association (Englands pendant til DBU) er også på sporet af mere regulering ift. ejerskab af klubber

Status ift. bestyrelsens handleplan:

Klubudvalget:

 • Løbende godt samarbejde med klubben, månedlige statusmøder samt en række kontakter ad hoc når behovet var der.
 • Moderklubben er blevet støttet med frivillige til bl.a. Brøndby Cup. Senest er vi gået i dialog omkring hvordan der kan skabes større fokus på kvindeholdet.

Kommunikationsudvalget:

 • Generelt har vi opgraderet vores tilgang til kommunikation, både via vores sociale medier men også med mere relevant medlems-kommunikation via e-mail. Vi er på ingen måder i mål endnu, men vi synes, at vi har taget nogle gode skridt fremad.
 • Det har også ligget os meget på sinde at skabe nogle rum, der ikke var online, hvor man kunne møde fans generelt, men også Fanafdelingen. Det synes vi er gået meget godt ift. debataftener, stormøde, præsentationer på sponsornetværk og lignende.

Velgørenhedsudvalget:

 • Red Barnet: Kr. 690.048 indsamlet i samarbejde med klubben. Største kampagne var ’Ukraine-hjælpen’, men også ’Hvert Skridt Tæller”-kampagnen rejste små kr. 50.000.
 • Fanafdelingens Julehjælp har også sat nye rekorder med flere penge og donationer indsamlet end nogensinde før, ca. kr. 35.000. Og rekordmange gaver der er givet til bør der trængte via Agger Foundation, Mødrehjælpen og andre organisationer.
 • Alt i alt et rekordår på mange måder. Specielt tak til dem der har doneret eller været frivillige. Og mange begge dele.
 • Og ikke mindst MIchael Haddar fra bestyrelsen, for hans lederskab i dette udvalg.

Værdiudvalget og værdikampagnen:

 • Baseret på et rigtig godt forslag fra Lasse Bauer til generalforsamlingen i 2022, så igangsatte vi en ’værdikampagne’ i sensommeren. Den bød blandt andet på de fire debataftener, som er blevet nævnt tidligere.
 • Den er senere smeltet lidt sammen med arbejdet omkring en eventuel aftale med klubben, hvorfor vi ikke på denne generalforsamling har stillet forslag om et værdisæt for os som fans.
 • Men arbejdet fortsætter, og vi planlægger både flere møder, samt at levere på et ’værdisæt’ som kan bringes til debat og afstemning blandt Fanafdelingens

Afrunding

Vi har vigtige ting foran os i Fanafdelingen. Store dilemmaer der skal balanceres. Men også mulighed for at gøre en stor forskel blandt brøndbyfans, og fodboldfans generelt. Jeg er sikker på at den kommende bestyrelse vil gøre alt hvad de kan for at arbejde for sunde fan principper og -rettigheder.

Og med det vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige en stor tak.

 

 

 

 

 

Skrevet af

Spred ordet