Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 27. april

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i Fanafdelingen i Brøndbyernes IF.

Den ekstraordinære generalforsamling har alene til formål at fremlægge og beslutte de pejlemærker, som skal være gældende for fanrepræsentantens virke, med reference til dette forslag fra Claus Bjørn Billehøj, som generalforsamlingen besluttede den 9. marts:

”Bestyrelsen pålægges, at den skal træffe beslutning om pejlemærker for fanrepræsentantens virke ift. ejerskabet, der er gældende indtil en eventuelt aftale mellem Brøndby IF og Fanafdelingen, hvilket skal godkendes på en ekstraordinær general forsamling inden april 2023. Forslaget blev godkendt.”

Den ekstraordinære generalforsamling kommer til at foregå torsdag den 27. april 2023 kl. 19.00 i Hytten ved Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby.

Indskrivning mellem kl. 18.30-18.55 (kom gerne så tidligt som muligt).

Deltagelse til generalforsamling forudsætter medlemskab af Fanafdelingen, samt at man ikke er i restance. Man tilmelder sig til generalforsamlingen med sit medlemslogin


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til fanrepræsentantens pejlemærker

3. Afstemning af bestyrelsens forslag til fanrepræsentantens pejlemærker

4. Eventuelt

Du kan med tilmelde dig til generalforsamlingen HER

Blå-gule hilsner

Bestyrelsen i Fanafdelingen


Bestyrelsen i Fanafdelingens forslag til pejlemærker for Fanrepræsentanten:

Det er disse pejlemærker, som Fanafdelingens bestyrelse foreslår skal være gældende for fanrepræsentantens arbejde, indtil en aftale foreligger mellem Fanafdelingen og klubben:

Fanrepræsentanten skal i sit arbejde i klubbens bestyrelse arbejde indenfor rammer af følgende pejlemærker:

A) Brøndby IF’s unikke identitet bevares og beskyttes i størst muligt omfang

B) Brøndby IF’s bestyrelse og daglige ledelse har Brøndby IF i fokus og som førsteprioritet

C) Brøndby IF drives med mest mulig transparens og åbenhed

D) Brøndby-fællesskabet skal i størst mulig omfang være trygt, sikkert og inkluderende

E) Der skal være størst mulig fokus på Brøndby IF’s langsigtede, sunde og bæredygtige udvikling

F) Der skal løbende sikres dialog mellem klub, fans og moderorganisationen.

Skrevet af

Spred ordet