Fanafdelingen lancerer handicap-politik

I det brede fanfællesskab i og omkring Brøndby IF har vi et kollektivt ansvar for, at der bliver gjort plads til alle – heriblandt mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

I juni 2023 blev hensigtserklæringen om kultur og arv vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling blandt Fanafdelingens medlemmer. I den står blandt andet:

2.4 Fællesskabet i Brøndby IF skal være trygt, sikkert og rummeligt, både på og uden for stadion.

2.4.1 Brøndby IF og Fanafdelingen ser vigtigheden af at arbejde for et fanfællesskab, der fokuserer på inkluderende aktiviteter, der bidrager til et bredt fællesskab.

2.4.2 Brøndby IF vil aktivt støtte inkluderende initiativer, som f.eks. Solsikkesnoren, og sikre alle lige adgang til stadion og klubbens øvrige tilbud.

På baggrund af punkterne fra hensigtserklæringen har Fanafdelingen udarbejdet en handicappolitik, som har til formål at styrke inklusionen af Brøndbyfans med funktionsnedsættelser i større omfang, end det har været tilfældet indtil nu. Det er både i forhold til at styrke følelsen af at være en del af fanfællesskabet omkring Brøndby IF og i forhold til bedre kontakt til klubben.

Handicappolitikken har desuden til formål at øge rammerne for et endnu bredere fanfællesskab samt at være en rettesnor for forbedringer og vedligeholdelse for forholdene for fans med funktionsnedsættelse ved, på og omkring på Brøndby Stadion.

Handicappolitikken er udarbejdet med stor hjælp fra Brøndbyfans med funktionsnedsættelser og relevante organisationer indenfor området. Vi vel gerne sige stor tak til vores medfans Steen Bonvang og Jesper Rasmussen for deres frivillige konsulentbistand i tilblivelsen af politikken.Målgruppe

Handicapkonventionen definerer mennesker med funktionsnedsættelser som:

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre personen i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”  (FN’s Handicapkonvention 2009).

Fanafdelingens handicap-politik omfatter alle fans med fysiske, psykiske, intellektuel og sensorisk funktionsnedsættelse.

Mål
Målet for handicap-politikken er at arbejde med og opfylde de tre punkter fra hensigtserklæringen om kultur og arv, der er vedtaget af Fanafdelingens medlemmer, og som er præsenteret i forordene. For at opfylde punkterne, skal der særligt arbejdes med følgende punkter:

 1. Inkludering
  Der skal skabes rammer, hvor Brøndbyfans med funktionsnedsættelser føler sig som en del af fællesskabet.
 1. Tilgængelighed
  Brøndbyfans med funktionsnedsættelse skal kunne komme ind og rundt på Brøndby Stadion, ligesom de skal kunne anvende samme faciliter som alle andre fans.
 1. Ikke-diskrimination
  Hvis en eller flere Brøndbyfans med funktionsnedsættelser føler sig diskrimineret grundet deres handicap, skal der tages hånd om dette.
 1. Inddragelse
  Brøndbyfans med funktionsnedsættelser skal inddrages i beslutninger, der vedrører dem.

Skrevet af

Spred ordet