Referat fra den ordinære generalforsamling d. 13/3

 1. Velkomst v/ Formand Claus Billehøj
   
 1. Valg af dirigent og referent

Lasse Hjorth valgt som dirigent – valgt referent, Selina

Der er 78 stemmer repræsenteret (heraf 7 via fuldmagter)

 

 1. Bestyrelsens beretning v/ Formand Claus Billehøj og Fanrepræsentant Sune Blom

Beretningen blev godkendt.

Fanrepræsentantens beretning taget til efterretning.

 

 1. Forelæggelse af regnskab og budget v/Kasserer Lasse Hjorth

Regnskab godkendt

Kommentar fra salen: Bestyrelsen fortjener en tak for indsatsen samt ønske om, at overskud bliver brugt fremfor opsparing.

Kasserer: Bestyrelsen siger tak – samt, at det er den nye bestyrelse der skal afgøre hvordan pengene skal bruges

 

 1. Behandling af forslag

Bestyrelsens forslag godkendt

Forslag fra Lasse Bauer – Forslag godkendt

 

 1. Præsentation af fanrepræsentant

Claus valgt uden modkandidater.

 

 1. Valg af bestyrelse

Lars Petersen – formandskandidat

Lars blev valgt som Formand uden modkandidater.

 

 1. Peter Nielsen – næstformand

Peter Nielsen blev valgt som Næstformand uden modkandidater.

 

 1. Valg til Kasserer 

Aske Stentoft opstiller – valgt uden modkandidat

  

 1. Som menige bestyrelse er følgende valgt:

Magnus Gøtsche, genopstiller: 67 stemmer

Nicklas Erik Lagerstorf, genopstiller: 67 stemmer

Jonathan Holtegaard, ny kandidat: 62 stemmer

Michael Haddar, genopstiller: 54 stemmer

Nicolai Bryde, ny kandidat – opbakning til dispensation til, at Nicolai stiller op på trods af misforståelse af paragraffer: 51 stemmer

Juri Rao, ny kandidat: 37 stemmer

Louise Lien Sahlberg, ny kandidat: 33 stemmer

Niklas Buchart: 30 stemmer (ikke valgt)

Emil Jensen (trak sit kandidatur)

 

 1. Eventuelt

Skrevet af

Spred ordet