Konstituering af ny bestyrelse

I går havde den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Dagsorden bestod af præsentation af de nye i bestyrelseslokalet, hvor vi har kunne sige velkommen til Sara Schou Holm, Carsten Sloth og Ike Topp-Danielsen, samt høre hvilken motivation vi alle sidder med for det næste bestyrelsesår.

Sara Schou Holm (billede af Robert Hendel)
Carsten Sloth (billede af Robert Hendel)
Ike Topp-Danielsen (billede af Robert Hendel)

I forlængelse af det skulle vi snakke handleplanen for 2023/24, som vi håber kommer op på vores hjemmeside inden for de nærmeste uger. Vi havde et travlt 2022. Foruden det arbejde salget af klubben medførte, så havde vi også en ambitiøs handleplan. Læs evt. mere om det i formandens beretning.
Handleplanen for i år er under indflydelse af de gode forslag fra vores medlemmer på den ordinære generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at vi skal have et øget fokus på mennesker med handicap, samt at vi skal nedsætte et udvalg, der samler fans på national plan til at diskutere ejerskab af fodboldklubber og dertil prøve at øge fans indflydelse på dette.

Hertil er der et stort fokus på en evt. kommende aftale mellem Brøndbyernes IF A/S og Fanafdelingen. Som fortalt på den ordinære general forsamling for vores medlemmer, så har der været samtaler med repræsentanter fra det nye ejerskab GFH og bestyrelsen i Fanafdelingen. Efter en lang proces med at opsamle værdier fra Brøndbys fanmiljø ift. klubbens drift og udvikling, så er der blevet fremlagt følgende intentioner, der ønskes at opfyldes i en aftale.

  • Brøndbys unikke identitet bevares og beskyttes
  • Brøndbys ledelse har Brøndby i fokus og som øverste prioritet
  • Brøndby drives med transparens og åbenhed
  • Brøndby fællesskabet er trygt, sikkert og inkluderende, både på og uden for stadion
  • Brøndby IF’s langsigtede udvikling sikres

Eftersom vi har skulle afholde ordinær generalforsamling samt konstituere os i den nye bestyrelse, så har der været en mindre pause i samtalerne, hvor vi nu ser frem til at genoptage møderne. Vi håber på forståelse fra vores medlemmer samt andre intressenter at give os i bestyrelsen den fornødne ro til at føre disse forhandlinger, der vil kræve tid og kræfter for at nå i mål, dog med et ønske om at dette sker hurtigst muligt, så fokus igen kan være på grønsværen. Til den ordinære generalforsamling blev fremlagt for medlemmerne nogle mere specifikke punkter for, hvad de forskellige intentioner rummer. De vil dog ikke blive lagt frem offentlig af hensyn til de næste skridt i processen.

Blå-gule hilsner

Bestyrelsen i Fanafdelingen

Skrevet af

Spred ordet