Nej til Fast Track-ordningen i dansk kvindefodbold

Fra sommeren 2024 kan en Fast Track-ordning i dansk kvindefodbold blive en realitet. Men Fast Track-ordningen tilsidesætter de klubber, som har brugt mange år på at kæmpe sig op i de bedste danske rækker, mens ordningen i stedet gavner fodboldklubber med store økonomier. Fanafdelingen er imod etableringen af sådan en ordning.

Flere og flere store, danske fodboldklubber har meldt ud, at de ønsker at træde ind på den helt store scene i dansk kvindefodbold. I den forbindelse har DBU sendt et forslag til høring hos relevante parter om en eventuelt Fast Track-ordning, hvor fodboldklubber med store økonomier vil kunne købe sig til en plads i landets to bedste kvinderækker.

Potentielle fordele og klare ulemper
Som Fanafdelingen ser det, er der både potentielle fordele og klare ulemper ved den omtalte Fast Track-ordning.

En af fordelene er, at der potentielt hurtigere vil blive etableret større fokus på kvindefodbold generelt. Særligt den øgede opmærksomhed i forhold til kampe mellem rivaliserende og veletablerede klubber vil formentligt kunne genere mere opmærksomhed, flere tilskuere mv.

Fanafdelingen bakker op om intentionen og anerkender en række af de umiddelbare fordele. På trods af det, ser Fanafdelingen alligevel en Fast Track-ordning som en stor skævvridning af fodboldsporten og med en fuldkommen mangel på integritet og sportslig fairness.

Grundstenene og grundværdierne i fodbold gør, at alle hold kæmper sig op fra bunden til toppen af pyramiden: Fodboldklubber spiller sig langt op gennem rækkerne for at nå målet om mesterskabet – en klub har aldrig kunne starte på toppen.

I forhold til fodbold i Danmark, så kræver det mange års investering i et hold at komme til tops, og en plads i toppen af dansk kvindefodbold viser i dag, at den givne klub har og har haft et reelt ønske og en reel ambition om at udvikle kvindefodbolden. Hvis Fast Track-ordningen bliver en realitet, kan økonomisk stærke klubber nå toppen af den såkaldte pyramide uden at gå den lange, hårde vej, som alle andre klubber før dem har gjort det. På den måde ændres den grundlæggende struktur og præmis om, at man som klub og hold skal gøre sig fortjent til at spille i den liga, som man har kvalificeret sig til gennem sportslige resultater.

I foråret 2021 så vi, hvordan der i Europa bredte sig en sort sky over fodboldsporten. Omkring 15 større fodboldklubber ejet af forskellige amerikanske investeringsfolk, griske præsidenter og oliestater gik sammen om at lave en lukket liga. Ideen brød med det originale turneringsformat med fodboldpyramiden. En Fast Track-ordning, hvor bestemte hold, som har en god økonomi, kommer ind fra siden, kan sammenlignes med det uhyggelige eksempel fra foråret 2021. Det kan Fanafdelingen ikke bakke op om.

Afslutningsvist er det Fanafdelingens holdning, at en Fast Track-ordning vil gøre op med den sportslige fairness, som eksisterer for de klubber, som igennem mange år har kæmpet for deres plads i toppen af dansk kvindefodbold. Her findes klubber, som gennem årtier har knoklet for at skabe gode rammer for deres kvindehold. De klubber vil risikere at miste deres muligheder og plads i toppen af dansk fodbold, fordi der kommer Superligaklubber ind på en ordning, hvorpå mulighederne for allerede etablerede klubbers oprykning bliver begrænset yderligere.

Fanafdelingen mener
Selvom Fast Track-ordningen potentielt kan have nogle fordele, mener Fanafdelingen, at ordningen vil skabe enorme, negative konsekvenser for dansk fodbold.

Fast Track-ordningen er konkurrenceforvridende, tilgodeser klubber med stor økonomi og bekæmper de klubber, som har kæmpet for en plads i toppen af dansk kvindefodbold. Derudover går Fast Track-ordningen på alle måder imod sportslig fairness og hele grundtanken i fodbold om, at alle hold kæmper på lige fod for at nå toppen.

Fanafdelingen ønsker ikke, at det er i den retning, som dansk kvindefodbold skal gå, og vi har derfor opfordret Brøndby IF til at byde ind med et høringssvar, der er i forlængelse heraf.

Et sådan høringssvar vil desuden ligge i forlængelse af punkt 2.5.5 i Hensigtserklæringen om kultur og arv, som er indgået mellem Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S og Fanafdelingen:

 2.5.5 Brøndby IF vil ikke bruge klubben til at arbejde for eller støtte forslag, der kompromitterer sportens ånd, herunder tilmelding til ‘private’ ligaer, der går uden om DBU’s/UEFA’s officielle turneringer, eller indførelse af et lukket ligasystem, hvor muligheden for oprykning og nedrykning fjernes, eller andre ændringer i UEFA-systemet, der favoriserer de største klubber/ligaer.”

 

Skrevet af

Spred ordet