Ejerskabet må ikke ødelægge fællesskabet

Godt nytår til alle Brøndbyfans

2022 har været noget af et år, og vi har været vidne til en af de mest radikale hændelser i Brøndbys historie: GFH’s indtræden som majoritetsejer i Brøndby, som formelt træder i kraft på den ekstraordinære generalforsamling i selskabet den 10. januar 2023.

Det vækker følelser og holdninger hele vejen rundt om stadion. Naturligt nok. Alt andet ville være underligt. Følelser har vi alle. Derfor er vi fans. Dem skal vi have respekt for og vi skal lytte til hinanden. Og derfor er det i mine øjne afgørende vigtigt med debat og med de kommende demokratiske processer om valget til Fanrepræsentant og til bestyrelsen for Fanafdelingen. Det er også et vigtigt kendetegn for os Brøndbyfans.

Mit perspektiv videre frem er, at vi må se på verden, som den er. I hvert fald hvis vi har en rolle på vegne af fællesskabet. Uanset hvad vi grundlæggende mener om ejerskabet, så må vi i dialogen med selskabet og foreningen se på verden, som den er. Og status er altså, at GFH er majoritetsejer, at bestyrelsen er sammensat med folk, der repræsenterer GFH mv. – og den status må være udgangspunktet for den strategiske dialog vi fans skal have med ejerskabet.

Et i mine øjne vigtigt første skridt er den ”værdiaftale”, som GFH gerne vil forhandle med Fanafdelingen. Tanken er, at den skal udgøre platformen fremover for dialogen og samarbejdet mellem ejerskabet og fans.

Der er lavet et aftaleudkast fra selskabet. Det er baseret på input, som er kommet fra Fanafdelingen og Alpha i sommeren 2022. Det er ikke en aftale om en såkaldt ”gylden aktie”, hvor en række rettigheder er koblet på ejerskabet af én aktie (ejet af Fanafdelingen) er sikret i al evighed (en slags moderne A-aktie jf. de gamle aktieklasser i Brøndby).

Det er en aftale mellem to aftalepartnere, på den ene side Brøndbyernes IF ved bestyrelsen og på den anden side Fanafdelingen ved bestyrelsen. En sådan aftale er juridisk gyldig i den forstand, at den dækkes af aftaleloven som en aftale mellem to parter. Et element heri er, at aftaler kan indgås og opsiges. Derfor bør aftalen indeholde anvisninger om, hvordan man forholder sig hvis dette sker, for begge parter.

Fanrepræsentanten er i en speciel rolle her, da man jo er medlem af selskabets bestyrelse og dermed godkender en eventuel aftale i den rolle, og samtidig er man som fanrepræsentant i tæt dialog med Fanafdelingens bestyrelse. Det er et dilemma, som jeg ikke helt har svaret på at håndtere, men det må løses med åbenhed. Og derfor er dette jo også et partsindlæg.

Aftaleudkastet handler blandt andet om, at selskabet forpligter sig til at drive klubben i respekt for klubbens historie, moderklubben, foreningerne, lokalområdet og fansene, og dermed i en dansk/skandinavisk forenings- og virksomhedsånd. Dertil kommer en række fælles ambitioner og forpligtelser om at udvikle masterclass, have et stærkt kvindehold og sikre et stærkt bånd mellem fans, foreningen og selskabet og ikke mindst det, der er hjerteblod med farver og navn mv.

Er det perfekt? Nej.
Er det et skridt videre frem? Ja.

Udkastet skal drøftes internt i Fanafdelingens bestyrelse, mellem Fanafdelingen og selskabet og ikke mindst mellem alle Fanafdelingens medlemmer.

For mig personligt må ejerskabet ikke ødelægge fællesskabet. Hverken det store mellem alle os fans eller de tusindvis af små fællesskaber, vi hver især har med dem, vi ser fodbold med eller det fællesskab, der er mellem fans, forening og lokalsamfund.

Min holdning er derfor klar: En sådan aftale bør man indgå. Jeg tror, at der kun er denne mulighed, her inden for de kommende måneder. Hvis ikke her (ikke forceret, selvfølgelig, og efter grundig debat), så kommer muligheden ikke igen. Men det er jo op til Fanafdelingens bestyrelse og i sidste ende medlemmerne.

Jeg har selv været med til at forfatte og som daværende formand for Fanafdelingen stå på mål for de holdepunkter om ejerskab, som udkom for et år siden, januar 2022. GFH lever ikke op til dem på alle parametre. Jeg har selv følelser og holdninger i klemme her. Jeg har siddet i BrøndbyLyd og i møder og talt om holdepunkterne og jeg har over det sidste år forsvaret og forklaret dem over for andre fans og for Jan med flere.

Men igen, vi må se på verden, som den er og agere med den præmis – og så stille og roligt arbejde inden for rammerne af dels udmeldinger fra Fanafdelingen og den virkelighed, der er. Det er aftalen en vej til, mener jeg.

Lad os slå det fast: Global Football Holdings elsker ikke Brøndby, som vi gør. Slet ikke. De er her, fordi de kan se forretning. En fodboldklub som vores er i dag forretning. Det må vi acceptere – selvom nogle af os drømmer om 50+1 mv., så er vi ikke der, og kommer der ikke.

Der venter derfor en stor opgave foran os. Vi bør styrke vores fælles dialog om det, der ikke er forretning, og hvad vi fans (og gerne sammen med Moderklubben) gerne ser Brøndby skal udvikle sig på her. En vinkel kan være det sociale arbejde, en anden er selskabets forankring i lokalsamfund og samarbejde med kommunen mv. Igen kan aftalen være en platform for at dette kommende arbejde.

Alt det skal vi drøfte i den proces, der er ved at blive tilrettelagt af Fanafdelingens bestyrelse.

Til sidst vil jeg sige, at jeg er på valg som fanrepræsentant her i foråret. Der er heldigvis andre kandidater. Det er positivt. Debat og demokratisk proces er den eneste vej frem. Jeg glæder mig til debatten.

Godt nytår.

Claus Bjørn Billehøj, 3. januar 2023.

Se også tidligere “Nyt fra Fanrepræsentanten”:

Nyt fra Fanrepræsentant Claus B. Billehøj ang. nyt ejerskab

Claus B. Billehøj: Et fælles ståsted

Claus B. Billehøj: Hvorfor har vi en Fanafdeling og en Fanrepræsentant?

Udmelding fra Fanrepræsentanten ang. honorar

Claus B. Billehøj: Den første tid

Skrevet af

Spred ordet